Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/01/2012 - 09:51
Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”
Năm 2011, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã chú trọng xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” và Tổ dân vận ở khu dân cư gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng tầm công tác vận động quần chúng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Hiện nay, 108/108 tổ dân cư, khu phố, thôn của thành phố thành lập Tổ dân vận, xây dựng được 252 mô hình “Dân vận khéo” (43 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 68 mô hình trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, 73 mô hình trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, 30 mô hình xây dựng hệ thống chính trị, 38 mô hình quản lý và xây dựng văn minh đô thị). Nội dung hoạt động của các mô hình đa dạng như dân vận khéo trong chuyển dich vu seo cơ cấu kinh tế, trồng rau màu năng suất cao, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, khu dân cư không có người khiếu kiện, giải phóng mặt bằng, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bắc Ninh cho biết: “Đảng bộ thành phố xác định các mô hình “Dân vận khéo” và Tổ dân vận ở khu dân cư là cánh tay nối dài của hệ thống dân vận nhằm truyền tải những chủ trương, chính sách đến người dân, đồng thời là cầu nối đưa ý kiến của dân đến cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Thực tế nhiều mô hình phát huy tốt tác dụng, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở”.

 Công tác dân vận của chính quyền được gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các chủ trương, chính sách kinh tế, xã hội được đưa ra nhân dân bàn bạc, tham gia và quyết định. Công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị của dân duy trì nền nếp. Năm 2011, HĐND, UBND thành phố tổ chức 23 buổi tiếp dân. UBND các xã, phường tổ chức 811 phiên tiếp dân. Toàn thành phố giải quyết 167/176 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền, đạt 95%. Tỷ lệ hòa giải thành công ở cơ sở đạt cao giúp hạn chế tình trạng đơn, thư vượt cấp. Hiện nay, 19/19 xã, phường áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong vận động, hệ thống dân vận coi trọng giải quyết hài hòa các lợi ích, bàn bạc lấy đồng thuận của dân làm gốc. Nhờ đó, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhiều dự án, công trình quan trọng như Công viên hồ điều hòa Văn Miếu, Công viên Nguyễn Văn Cừ, Nhà máy nước số 2… Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, công tác dân vận cũng góp phần quan trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Hiệu quả trong vận động quần chúng đã tạo ổn định để kinh tế thành phố tăng trưởng 16,89% theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các đoàn thể phát huy vai trò, nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Hộ nghèo giảm còn 3,2%. Nhân dân đã tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xã hội hóa giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường... Năm 2011, thành phố có 93% gia đình văn hóa, 70% thôn, khu phố, cơ quan, công sở văn hóa. 

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Bắc Ninh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân vận năm 2011. Từ đó, tạo thêm sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng đô thị trung tâm của tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bảo Anh

Top