Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 10/01/2012 - 09:01
Bệnh viện 110: Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 – 2011
Bệnh viện 110 vừa tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng năm 2012 nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2008 - 2011, bàn phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp trong thời gian tới.

viện 110 đã phát triển rộng khắp, toàn diện và ngày càng đi vào nền nếp, thực sự trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua 3 năm qua (2008 - 2011), Bệnh viện 110 đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu dung cấp cứu điều trị thương bệnh binh và các đối tượng chính sách. Năm 2008, Bệnh viện được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Năm 2009 được Bộ Tư lệnh Quân khu I tặng Cờ xuất sắc công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2004 - 2009); Năm 2010 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân Chương Quân công hạng Ba… cùng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị đã được khen thưởng. Điều đó khẳng định phong trào thi đua quyết thắng có ý nghĩa rất to lớn và đã trở thành động lực thúc đẩy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Bệnh viện 110 sẽ tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng và toàn diện phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và thực hiên cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”... Mục tiêu là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng Bệnh viện 110 xứng đáng là trung tâm khoa học kỹ thuật y học của Quân khu I và khu vực.

Lê Thanh

Top