Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận chủ trì.  

" /> Triển khai chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 10/01/2012 - 08:50
Triển khai chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
 

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận chủ trì.  

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 349-QĐ/TU ngày 13-12-2011của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 29 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Tại hội nghị, các thành viên đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên bộ phận giúp việc và kế hoạch “Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012.

Theo đó, nội dung học tập “Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, được đặt ra từ năm đầu tiên và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong những kỳ sau.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn đang đảm nhiệm và trách nhiệm được phân công, các thành viên chủ động, sáng tạo, phối kết hợp thực hiện đảm bảo có hiệu quả. Hàng năm các thành viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên, mong muốn các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiến kế cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả ở đơn vị mình.

Thảo Nguyên

Top