Ngày 16-12, Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo về thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Văn phòng cấp ủy. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các đồng chí trong cấp ủy và văn phòng cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

" /> Hội thảo về công tác Văn phòng cấp ủy
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 16/12/2011 - 16:03
Hội thảo về công tác Văn phòng cấp ủy
 

 Ngày 16-12, Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo về thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Văn phòng cấp ủy. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các đồng chí trong cấp ủy và văn phòng cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

21 tham luận trình bày tại hội thảo đánh giá: Trong những năm qua, công tác Văn phòng cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có nhiều chuyển biến, có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, giúp việc, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy... Tuy nhiên, hiện nay công tác Văn phòng vẫn còn có nhiều khó khăn, bất cập. Cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy chủ yếu kiêm nhiệm, còn có lúc, có nơi chưa thực sự nền nếp; còn hạn chế trong việc tham mưu, giúp việc cho cấp ủy...

Các tham luận  chỉ rõ nguyên nhân và kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Văn phòng cấp ủy trong thời gian tới. Cụ thể, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng, thông tin kịp thời, chính xác cho cấp ủy; bồi dưỡng nâng cao năng lực cấp ủy viên phụ trách công tác văn phòng; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng cấp ủy; thu nộp và sử dụng  đảng phí đúng mục đích; quy định và triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trong tổ chức đảng…

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực  nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Văn phòng cấp ủy của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thời gian tới.

 

Vân Giang

Top