Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thuận Thành phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị -Hành chính khóa V, niên khoá 2011 - 2013, hệ vừa học vừa làm.

" /> Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính huyện Thuận Thành
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 16/12/2011 - 10:07
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính huyện Thuận Thành
 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thuận Thành phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị -Hành chính khóa V, niên khoá 2011 - 2013, hệ vừa học vừa làm.

Lớp học có 80 học viên là cán bộ, đảng viên của các Chi, Đảng bộ trong huyện và những đồng chí là cán bộ cốt cán của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học, các đồng chí trong nguồn quy hoạch và những cán bộ, đảng viên cần được chuẩn hóa. Trong khoá học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa  Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kiến thức về quốc phòng - an ninh; các kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể;… Thông qua những kiến thức được lĩnh hội trong khoá học, học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

T.N

Top