Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 15/12/2011 - 15:47
Thu nhập bình quân lao động trong các KCN đạt 2,4 triệu đồng/người/tháng
Năm 2011, các KCN Bắc Ninh đã thu hút hơn 30.100 lao động, nâng tổng số lao động đang làm việc tại các KCN lên hơn 87.000 lao động.

Trong đó, số lao động địa phương là hơn 35.600 lao động, chiếm 41%; 59% lao động các tỉnh lân cận; số lao động nữ chiếm 71%; mức thu nhập bình quân 2,4 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2011, Ban quản lý các KCN tỉnh đã thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho 47 dự án đầu tư vào các KCN tập trung. Thẩm định báo cáo ĐTM bổ sung cho 5 dự án; thẩm định và phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường cho 6 dự án; xác nhận đã thực hiện các nội dung và yêu cầu của quyết định ĐTM cho 14 dự án.

Chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ môi trường trong các KCN với các ngành liên quan và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường cho hơn 250 doanh nghiệp trong các KCN, từng bước đưa công tác quản lý môi trường vào nền nếp.

T.U

Top