Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 15/12/2011 - 09:06
Phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ở Tiên Du
Năm 2011, sự suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất công nghiệp- TTCN. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn chung, giá trị công nghiệp - TTCN của huyện vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điều này đã minh chứng việc phát triển CN-TTCN của Tiên Du đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trên địa bàn huyện Tiên Du ngoài các khu công nghiệp Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn còn có cụm công nghiệp giấy Phú Lâm; cụm công nghiệp Tân Chi… với gần 180 doanh nghiệp đang hoạt động khá hiệu quả ở các ngành nghề. Theo thống kê sơ bộ, giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN năm 2011 trên địa bàn huyện ước đạt 3.180 tỷ đồng (giá cố định 1994), bằng 109,6% kế hoạch, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Để có kết quả này, huyện đã sớm triển khai xây dựng các cụm, điểm CN-TTCN vừa và nhỏ, nhân cấy nghề mới để kêu gọi, thu hút đầu tư. Tập trung xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đối với việc phát triển TTCN, huyện chỉ đạo các ngành chức năng quy hoạch quỹ đất phù hợp gắn với phát triển các ngành công nghiệp chế biến, tạo sự liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân. Các dự án phát triển làng nghề, khai thác các nguồn vốn đầu tư từ chương trình khuyến công đã được áp dụng với hiệu quả cao nhất. 

Huyện cũng khuyến khích các doanh nghiệp chọn quy mô đầu tư, công nghệ và ngành nghề sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, thiết bị máy móc hiện đại vào các khâu sản xuất, chế biến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng là một trong những giải pháp đã được các địa phương trong huyện thực hiện có hiệu quả trong thời gian vừa qua. 

Việc hình thành các cụm công nghiệp theo ngành nghề hoặc đa ngành nghề đang phát huy hiệu quả. Điển hình như cụm công nghiệp Phú Lâm có 17 doanh nghiệp, trong đó 15 doanh nghiệp đang sản xuất, thu hút trên 900 lao động và 2 doanh nghiệp đang chuyển đổi nghề sản xuất kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp trong cụm đều sản xuất các sản phẩm giấy nên có điều kiện hỗ trợ nhau về nguyên vật liệu, thị trường, sản phẩm…

Cùng với các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn cũng đã dần ổn định sản xuất, góp phần đưa giá trị công nghiệp từng bước phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu đưa Tiên Du trở thành huyện công nghiệp vào năm 2015, đồng thời phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng từ 15% trở lên, thời gian tới, Tiên Du tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển đô thị gắn với phát triển CN-TTCN, theo hướng tăng tỷ trọng dich vu seo vụ- thương mại. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện quy hoạch mở rộng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân khôi phục nghề truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi để đưa nghề mới về phát triển tại các địa phương.

Bài, ảnh: Yến Ngọc

Top