Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh mở 3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 233 quần chúng ưu tú, đã kết nạp được 151 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 167,8 % kế hoạch năm 2011.

" /> Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh kết nạp đảng viên mới đạt hơn 167% kế hoạch
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/12/2011 - 08:56
Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh kết nạp đảng viên mới đạt hơn 167% kế hoạch
 

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh mở 3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 233 quần chúng ưu tú, đã kết nạp được 151 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 167,8 % kế hoạch năm 2011.

Trong đó đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh chiếm trên 60%, đảng viên nữ chiếm 30%. Tiêu biểu là Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...

Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, vượt kế hoạch đề ra, trong năm 2011 mở được 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 147 đồng chí, 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 80 cán bộ quản lý các doanh nghiệp trong Khối. Công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, Đảng uỷ Khối đang từng bước tiến hành rà soát xây dựng quy hoạch và tích cực đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng có chuyển biến rõ rệt đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị trong các doanh nghiệp.

N.P

Top