Trong những năm qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vị trí và dần trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

" /> Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011- 2015
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 08/12/2011 - 09:04
Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011- 2015
 

Trong những năm qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vị trí và dần trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Tính từ năm 1997 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 312 đơn vị FDI, trong đó có 308 đơn vị đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 3.542 triệu USD. Diện tích chiếm đất của các doanh nghiệp FDI là 479 ha, suất đầu tư trung bình 6,62 triệu USD/ha. Theo thống kê, đã có hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Bắc Ninh, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu về số lượng các dự án FDI với hơn 100 dự án, vốn đầu tư đăng ký đạt 1.077 triệu USD; Nhật Bản cũng có 52 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 638 triệu USD…

Nhiều tập đoàn lớn cũng đã có mặt trong danh sách đầu tư tại Bắc Ninh như: Samsung với vốn đầu tư đăng ký 670 triệu USD, Canon đăng ký đầu tư 130 triệu USD, Nokia… Khu vực kinh tế có vốn FDI đã đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh, tỷ lệ đóng góp tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2001 tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp FDI mới là 7,7%, thì đến năm 2006 tăng lên 9,7% và đến năm 2010 đạt 28,2%.

Khu vực kinh tế có vốn FDI cũng là một nhân tố tích cực chuyển dich vu seo cơ cấu giá trị sản xuất của tỉnh từ 23,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh giai đoạn 2001-2005 lên 46,2% trong giai đoạn 2006-2010. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp FDI cũng đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng, năm 2005 đạt 1.462 tỷ đồng đến 2010 đạt 22.859 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2011 đạt 32.004 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp FDI cũng góp phần đưa tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu của tỉnh với mức tăng trưởng ấn tượng và đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước. Đến nay khu vực kinh tế này đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 36.800 lao động.

Với mục tiêu tạo những bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2015 triển khai theo hướng tăng chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm môi trường, cam kết về chuyển giao công nghệ, đóng góp tốt vào ngân sách địa phương và phát triển đội ngũ nhân lực có kỹ năng cao. Tiếp tục tập trung, ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử từng bước hình thành các cụm ngành công nghiệp điện tử, đưa Bắc Ninh thành trung tâm đầu tư công nghệ cao. Khuyến khích thu hút vào ngành công nghiệp phụ trợ nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng tỷ lệ nội địa hoá góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước.

Dự báo, trong những năm tới, vốn đầu tư FDI vẫn sẽ tập trung vào những địa phương có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông như: Tiên Du, Từ Sơn, Quế Võ, Yên Phong. Để thu hút thành công những dự án FDI lớn, hiệu quả, cần tiếp tục quy hoạch, phát triển hạ tầng hệ thống giao thông, điện, nước, nhất là hạ tầng trong các KCN và những hạ tầng kỹ thuật khác như nhà ở cho người lao động, hệ thống an sinh xã hội…

Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất cũng là một trong những giải pháp cần được thực hiện tốt. Công tác xúc tiến đầu tư đúng trọng tâm, bám sát nhu cầu thực tế của tỉnh. Kết hợp xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch tại các thị trường có tiềm năng; lồng ghép chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh với chương trình quốc gia, phối hợp với các bộ ngành và địa phương lân cận. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách hành chính thông qua “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm giảm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án cũng như sau đầu tư đi vào hoạt động.

Bài, ảnh: Yến Ngọc

Top