Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp đột phá phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

" /> Sở Kế hoạch và Đầu tư Hội thảo phát triển kinh tế-xã hội
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 05/12/2011 - 08:31
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hội thảo phát triển kinh tế-xã hội
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp đột phá phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã có bài thuyết trình về những nội dung đột phá và xác định tọa độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng như những gợi mở đối với kinh tế Bắc Ninh.

Tại Hội nghị, PGS, TS Trần Đình Thiên thông báo tình hình kinh tế thế giới, tác động kinh tế Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh.

Theo các kết quả phân tích, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và bất ổn. Đặc biệt là lạm phát tăng đột biến, hiệu quả vốn đầu tư thấp, tỉ lệ thu ngân sách trong GDP cao khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn, những bất hợp lý trong cơ cấu nền kinh tế nước ta hiện nay, sự lãng phí về nguồn vốn đầu tư… Năm 2011 là năm kinh tế Việt Nam gặp nhiều bất ổn nhất kể từ khi đổi mới. Theo dự báo, tình hình kinh tế 2012 vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đối với Bắc Ninh để phấn đấu đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp thì đòi hỏi địa phương cần phải có những giải pháp mang tính đột phá, mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, chúng ta phải xây dựng được các chỉ tiêu phát triển kinh tế phù hợp, sát với tình hình thực tế, xây dựng hệ giá trị, tạo dựng lòng tin và thu hút sự quan tâm của người dân đối với các giải pháp phát triển kinh tế. Từ đó, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và dài hơn nữa.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận về giải pháp phát triển ngành Nông nghiệp, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài… nhằm phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Ninh đến năm 2015,định hướng đến 2020.

Dương Hoàn

 

Top