Ngày 29-11, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn (SXSH) phối hợp với  Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Hợp phần SXSH trong công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu về SXSH trong công nghiệp” cho các đại biểu là cán bộ quản lý Nhà nước và các doanh nhiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

" /> Hội thảo “Giới thiệu về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 30/11/2011 - 09:59
Hội thảo “Giới thiệu về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”
 

Ngày 29-11, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn (SXSH) phối hợp với  Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Hợp phần SXSH trong công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu về SXSH trong công nghiệp” cho các đại biểu là cán bộ quản lý Nhà nước và các doanh nhiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu được tìm hiểu sâu thêm về các nội dung liên quan đến SXSH trong công nghiệp như: SXSH, phương pháp luận và cách tiếp cận; chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 và các Văn bản Nhà nước quy định về SXSH; các kỹ thuật áp dụng SXSH đối với doanh nghiệp; các bước thực hiện SXSH và rào cản khi áp dụng; cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động SXSH; chiếu phim về SXSH và giới thiệu một số mô hình điển hình áp dụng SXSH tại doanh nghiệp sản xuất chi tiết nhựa và sản xuất, gia công cơ khí… SXSH nếu được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm mức độ ô nhiễm, tăng sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ tài nguyên và môi trường theo định hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Các đại biểu thảo luận và làm sáng tỏ một số nội dung như: Xây dựng cơ chế phối hợp trong tuyên truyền - truyền thông giữa cơ quan quản lý Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong SXSH; xây dựng kế hoạch hành động về áp dụng SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015  và tầm nhìn 2020…

LT - TN

Top