Thực hiện phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ  của thị xã (TX) Từ Sơn đã tích cực triển khai có hiệu quả phong trào này, góp phần nâng cao thu nhập cho hội  viên  và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

" /> Phụ nữ Từ Sơn phát triển kinh tế
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 30/11/2011 - 08:55
Phụ nữ Từ Sơn phát triển kinh tế
 

Thực hiện phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ  của thị xã (TX) Từ Sơn đã tích cực triển khai có hiệu quả phong trào này, góp phần nâng cao thu nhập cho hội  viên  và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2006-2011 nêu rõ: “Huy động các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hội viên phụ nữ trên địa bàn TX phát huy tốt nhất khả năng của mình trên lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu: 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp Hội PN giúp đỡ, phấn đấu hàng năm có từ 3-5% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ còn khả năng lao động được tổ chức Hội giúp thoát nghèo...”. Thực hiện Nghị quyết này, những năm qua, Hội LHPN TX và cơ sở đã có nhiều chủ trương, hình thức thiết thực, phù hợp trên lĩnh vực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và tích cực đóng góp cho xã hội. Để góp phần đẩy mạnh phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Hội LHPN TX đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH triển khai các chương trình vay vốn; phân công cán bộ hội phụ trách các xã, phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi hội tiến hành giải ngân theo qui định. Tổ chức Hội đã phát động sâu rộng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ. Tính trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn TX đã vay tín chấp ngân hàng Chính sách xã hội được hơn 121 tỷ đồng giúp 11.500 luợt hội viên phụ nữ có vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh ngành nghề phụ. Duy trì có hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, toàn TX duy trì hoạt động của 115 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 12/12 xã, phường. Trong đó đã huy động 2432 chị có điều kiện giúp 2150 hội viên hàng nghìn ngày công, vật tư, phân bón trị giá 2,7 tỷ đồng; toàn TX thành lập được 9 CLB doanh nhân nữ, ở 7 xã, phường và 1 CLB doanh nghiệp nữ của TX thu hút trên 400 hội viên tham gia sinh hoạt, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 nghìn lao động trong và ngoài TX. Hội LHPN TX và cơ sở còn tổ chức gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, sản xuất, kinh doanh giữa các CLB trong và ngoài TX, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT góp phần nâng cao hiệu quả các nguồn vốn được vay. Theo đánh giá của Hội LHPN TX, 100% hội viên được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, qua đó đã giúp được 225 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu trong phong trào này là Hội LHPN phường Châu Khê, Đình Bảng, Đồng Nguyên, Tân Hồng, xã Tam Sơn và Hương Mạc.

Phong trào giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn TX 5 năm qua đã phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, đã và đang ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay cần được nhân rộng, từ đó đã góp phần tăng nhanh số hộ khá giàu, giảm hộ nghèo của TX còn 2,19%. Phong trào này đã được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân TX và Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao. Cũng từ phong trào này đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái sâu sắc trong cán bộ hội viên phụ nữ, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội LHPN từ TX đến cơ sở. Hàng năm, Hội LHPN TX đều tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả. Kịp thời khen thưởng động viên những tập thể và cá  nhân điển hình trong phong trào thi đua phát triển  kinh tế. Tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ hội viên phụ nữ đóng góp vào sự phát triển chung của TX trẻ Từ Sơn đang trên đường hội nhập, phát triển.

Hữu Thắng

Top