Xác định “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ xã Liên Bão (Tiên Du) đã quan tâm bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối Dân vận, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó, công tác dân vận đi vào nền nếp, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

" /> Dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 22/11/2011 - 16:04
Dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 

Xác định “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ xã Liên Bão (Tiên Du) đã quan tâm bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối Dân vận, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó, công tác dân vận đi vào nền nếp, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Dương Sỹ Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Liên Bão cho biết: “Trong triển khai, công tác dân vận của chính quyền được gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các chủ trương, chính sách kinh tế, xã hội được đưa ra nhân dân bàn bạc, tham gia và quyết định”. Với phương châm ấy, công tác tiếp dân và giải quyết kiến nghị của dân duy trì nền nếp. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 46 buổi tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết 15/17 đơn thư kiến nghị, đạt 88,2%. Tỷ lệ hòa giải thành công ở cơ sở đạt cao với 36/43 cuộc hòa giải thành công, đạt 83,7%, giúp hạn chế tình trạng đơn, thư vượt cấp.

Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực triển khai mô hình “Dân vận khéo” gắn bó chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đồng thời, giải quyết hài hòa các lợi ích của tập thể và lợi ích cá nhân, lấy lợi ích làm động lực thúc đẩy phong trào, đưa công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu. Nhờ đó, Liên Bão đã hoàn thành  thu hồi đất xây dựng 2 trường Đại học và đang triển khai thu hồi đất để xây dựng 3 trường đại học khác; vận động thành công 91 hộ dân nhanh chóng giải tỏa hành lang giao thông tỉnh lộ 276 đoạn đi qua trung tâm xã mà không phải cưỡng chế.

Trong phát triển kinh tế, Liên Bão đã vận động các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, kinh tế trang trại. Nhiều nghề phụ, nghề mới được mở mang như nghề mộc, nề, sắt, kinh doanh, dich vu seo vụ… mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân. Các đoàn thể phát huy vai trò, nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên nhân dân đã tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xã hội hóa giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường... Kết quả chấm điểm năm 2011, Liên Bão có 6/6 thôn đạt khu dân cư vững mạnh, 2.423 gia đình văn hóa đạt 92% (tăng 2,4% so với năm 2010).

Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, công tác dân vận cũng góp phần quan trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, cảm hóa các đối tượng mắc tệ nạn xã hội, cùng nhân dân bám nắm tình hình trong địa phương, cung cấp cho cấp ủy, chính quyền nhiều thông tin giúp các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.

Với quyết tâm và sự phấn đấu nỗ lực cao, Liên Bão đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2011. Qua đó, tạo được sự tin tưởng và đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp ngày càng đông đảo lực lượng quần chúng tích cực tham gia các phong trào, hành động cách mạng xây dựng quê hương.

Bảo Anh

Top