Những năm qua, mặc dù đã được sự quan tâm của các cấp các ngành nhưng công tác dân số trên địa bàn thị xã vẫn có nhiều khó khăn, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ chênh lệch giới tính còn ở mức cao. Trước tình hình đó, ngày 12-11-2009, BTV thị ủy Từ Sơn ra nghị quyết số 18 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân số-KHHGĐ đến năm 2015”. Đến nay sau gần 2 năm thực hiện, công tác dân số-KHHGĐ trên địa bàn thị xã có những kết quả đáng ghi nhận.

" /> Cấp uỷ Đảng Từ Sơn với công tác dân số
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 17/11/2011 - 09:24
Cấp uỷ Đảng Từ Sơn với công tác dân số
 

Những năm qua, mặc dù đã được sự quan tâm của các cấp các ngành nhưng công tác dân số trên địa bàn thị xã vẫn có nhiều khó khăn, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ chênh lệch giới tính còn ở mức cao. Trước tình hình đó, ngày 12-11-2009, BTV thị ủy Từ Sơn ra nghị quyết số 18 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân số-KHHGĐ đến năm 2015”. Đến nay sau gần 2 năm thực hiện, công tác dân số-KHHGĐ trên địa bàn thị xã có những kết quả đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Thành Huy, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã cho biết: Thị xã Từ Sơn là địa bàn có nền kinh tế rất phát triển do có nhiều làng nghề truyền thống, đời sống của nhân dân được nâng cao do vậy đã nảy sinh tâm lý “thêm con thêm của” trong một bộ phận nhân dân, mặt khác nhiều gia đình sinh con một bề muốn sinh thêm con cho có đủ nếp đủ tẻ. Nhất là ở các làng nghề truyền thống tình trạng này mấy năm gần đây diễn ra khá phổ biến nên tỷ lệ tăng dân số và chênh lệch giới tính của thị xã luôn ở mức cao.

Điển hình như ở Đình Bảng, Tương Giang, Đồng Nguyên, Đồng Kỵ, Trang Hạ, Hương Mạc… Ngay sau khi có Nghị quyết số 18 của Thị ủy, các cấp ủy Đảng trong thị xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện đồng thời triển khai đến từng cấp ủy trực thuộc đảng ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, công chức viên chức và nhân dân trong toàn thị xã. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn chặt với việc tuyên truyền Pháp lệnh số 08 và Nghị định số 20/CP cũng như quy định số 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ.

Vừa qua, UBKT Thị ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Thị ủy ở các cấp ủy trong toàn thị xã cho thấy các địa phương đều quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân số KHHGĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 12/12 xã phường đều thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân gồm từ 7-10 cán bộ do đồng chí PCT phụ trách văn xã làm trưởng ban. Mỗi thôn, khu phố đều có 1-2 cộng tác viên dân số, nâng tổng số CTV dân số trong toàn thị xã lên 207 người.

Công tác truyền thông dân số được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã cơ bản tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến thay đổi hành vi của nhân dân và cán bộ đảng viên về công tác dân số. Toàn thị xã thành lập được 15 CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên, mỗi thôn và khu phố đều thành lập CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 hoặc CLB nông dân xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ cuối năm 2009 đến nay, các CLB tổ chức được 225 buổi sinh hoạt với gần 8.900 lượt người tham dự.

Hàng năm các xã, phường đều duy trì tổ chức các chiến dich vu seo truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49. Đài PT thị xã và các xã, phường tăng cường tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ với thời lượng gần 5.900 phút, ngoài ra thị xã và các xã phường còn treo hàng trăm pano khẩu hiệu, cấp 16.570 tờ rơi tuyên truyền về công tác này góp phần tác động trực tiếp đến nhận thức của nhân dân.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ trong thị xã được hoàn thiện và ngày càng nâng cao. Các mô hình cung cấp dịch vụ được triển khai một cách linh hoạt đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ đến từng gia đình và người sử dụng nên số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm đều tăng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong thị xã bước đầu đã có chuyển biến, chủ động trong việc huy động nguồn tài chính đầu tư cho công tác tuyên truyền dân số và quan tâm hơn đến chế độ cho các CTV dân số. Ngoài chế độ của nhà nước và thị xã, một số xã, phường như Hương Mạc, Châu Khê, Phù Khê… đã hỗ trợ thêm mỗi CTV dân số 100 nghìn đồng/tháng và chi từ 7-10 triệu đồng cho một chiến dịch truyền thông. Các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời nên đã có tác động tích cực giáo dục phòng ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, các cấp ủy đã xem xét xử lý kỷ luật 15 đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 trở lên, trong đó đã khai trừ 1, cách chức 1 và cảnh cáo, khiển trách 13 đảng viên.

Dù công tác dân số-KHHGĐ trên địa bàn thị xã còn nhiều khó khăn do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng công tác này đang thực sự là vấn đề quan trọng cần được giải quyết cả trước mắt và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm đưa mục tiêu của nghị quyết ĐH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2010-2015 và chương trình hành động của Đảng bộ đề ra là giảm thiểu về chênh lệch giới tính, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 còn 1,22% trở thành hiện thực.

Thu Thủy

Top