Nếu như trước đây, vị thế xã hội của những người thầy được thể hiện trong câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì hiện nay quá trình thực hiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng có mặt trái và tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến những người thầy.

" /> Để mỗi thầy, cô giáo thực sự là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 16/11/2011 - 08:46
Để mỗi thầy, cô giáo thực sự là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo
 

Nếu như trước đây, vị thế xã hội của những người thầy được thể hiện trong câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì hiện nay quá trình thực hiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng có mặt trái và tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến những người thầy.

Ng thành tích trong giáo dục” và các phong trào chống vi phạm đạo đức nhà giáo, để tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo của Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã xác định. Để làm được điều đó, mỗi thầy, cô giáo dù ở cương vị nào cũng phải luôn coi trọng và đánh giá đúng vị thế nghề nghiệp của mình, xác định rõ động cơ hành nghề là vì sự nghiệp “trồng người”, vì sự phát triển của đất nước, chứ không phải vì những lợi ích vật chất, tiền bạc.

Trong cuộc sống cũng như công tác, mỗi thầy, cô giáo phải luôn thể hiện rõ là người coi trọng danh dự, lương tâm, giữ gìn khí tiết, xác lập vị trí của mình trong xã hội bằng tài năng, đức độ và sự cống hiến chứ không phải bằng cách này hay cách khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang.”(2)

Bên cạnh đó, mỗi thầy, cô giáo phải luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ kiến thức để có thể thực hiện tốt mục tiêu “dạy chữ, dạy người, dạy nghề” trong công tác giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn  dặn: “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể “giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” (3). Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn nền kinh tế thị trường đã làm cho những người làm công tác giáo dục và đào tạo có lúc còn quá mải mê đến việc trang bị kiến thức cho người học mà vô tình coi nhẹ đến việc dạy người nên đã dẫn đến những hậu quả là sự xuống cấp về đạo đức của không ít những học sinh trong các nhà trường mà chúng ta vẫn thường gặp.

Điều đó đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với những người thầy, cô giáo là phải thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là những tri thức khoa học tiên tiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả giáo viên chớ nên cho là học thế này đã là đủ, mà phải tiếp tục học tập thêm để tiến bộ mãi”(4); Mỗi người thầy, cô giáo không những phải trang bị cho người học những tri thức tiến bộ mà còn phải giúp họ tìm được con đường, phương pháp học tập có hiệu quả nhất. Cùng với đó, mỗi thầy, cô giáo phải luôn thể hiện rõ lòng dũng cảm, sự kiên quyết trong đấu tranh chống cái xấu, cái sai trong xã hội, những tiêu cực lệch lạc trong đồng sự và với chính bản thân mình.

Vũ Đình Đắc

 

(1). ĐCSVN, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI, Nxb CTQG - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr 76 - 77.

(2). Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 11, tr 331.

(3). Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 5, tr 684.

(4)(5). Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 9, tr 222, 293.

Top