Nếu như trước đây, vị thế xã hội của những người thầy được thể hiện trong câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì hiện nay quá trình thực hiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng có mặt trái và tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến những người thầy.

" /> Để mỗi thầy, cô giáo thực sự là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 16/11/2011 - 08:46
Để mỗi thầy, cô giáo thực sự là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo
 

Nếu như trước đây, vị thế xã hội của những người thầy được thể hiện trong câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì hiện nay quá trình thực hiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng có mặt trái và tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến những người thầy.

Người thầy, cô giáo trong xã hội hiện nay bên cạnh những ưu đãi mà Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm cũng đang phải đối mặt với những biến động của giá cả, những khó khăn, thiếu thốn về nhà ở, thu nhập, mức sống và rất nhiều những mối lo khác. Vì vậy mà hiện nay chúng ta vẫn bắt gặp những hiện tượng dạy thêm, học thêm - những bài toán về việc nâng cao chất lượng dạy và học luôn là những đề tài nóng trên các diễn đàn đến nay vẫn chưa đến hồi kết.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không làm mất đi cái giá trị đích thực, cao cả của người thầy. Những người thầy, cô giáo hiện nay cho dù đang đứng ở cương vị nào, dưới những loại hình giáo dục nào cũng đều có những nét chung là luôn thể hiện rõ lòng yêu nghề, luôn vì tương lai của các thế hệ học trò mà phấn đấu. Trong khi cuộc sống của nền kinh tế thị trường đang hối hả thúc giục con người phải phát huy hết tài năng, trí tuệ và sự tháo vát của mình để kiếm cho được nhiều tiền, thì đối với những người thầy, cô giáo vẫn không quên được cái chức năng quan trọng hàng đầu là phải hướng dẫn, trang bị cho học trò những tri thức cần thiết, trang bị cho họ có đủ vốn liếng cần thiết làm hành trang bước vào đời và có được những vị trí xứng đáng trong xã hội.

Bên cạnh đó, những người thầy, cô giáo còn phải luôn rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nhân cách để có thể làm tốt công tác bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, định hướng đúng cho sự phát triển nhân cách người học không những bằng sự cần mẫn trong giáo dục thuyết phục mà còn bằng cả tấm gương về đạo đức của chính mình.

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang đặt ra những yêu cầu bức thiết đối với nền đạo đức xã hội nói chung và việc lưu giữ, phát huy những giá trị cao đẹp về đạo đức của người thầy giáo nói riêng nhằm đào tạo nên một lớp người Việt Nam: “giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính”(1) để đưa nước ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập với nền văn minh nhân loại.

Ngành giáo dục hiện nay đã và đang triển khai sâu rộng “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các phong trào chống vi phạm đạo đức nhà giáo, để tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo của Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã xác định. Để làm được điều đó, mỗi thầy, cô giáo dù ở cương vị nào cũng phải luôn coi trọng và đánh giá đúng vị thế nghề nghiệp của mình, xác định rõ động cơ hành nghề là vì sự nghiệp “trồng người”, vì sự phát triển của đất nước, chứ không phải vì những lợi ích vật chất, tiền bạc.

Trong cuộc sống cũng như công tác, mỗi thầy, cô giáo phải luôn thể hiện rõ là người coi trọng danh dự, lương tâm, giữ gìn khí tiết, xác lập vị trí của mình trong xã hội bằng tài năng, đức độ và sự cống hiến chứ không phải bằng cách này hay cách khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang.”(2)

Bên cạnh đó, mỗi thầy, cô giáo phải luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ kiến thức để có thể thực hiện tốt mục tiêu “dạy chữ, dạy người, dạy nghề” trong công tác giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn  dặn: “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể “giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” (3). Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn nền kinh tế thị trường đã làm cho những người làm công tác giáo dục và đào tạo có lúc còn quá mải mê đến việc trang bị kiến thức cho người học mà vô tình coi nhẹ đến việc dạy người nên đã dẫn đến những hậu quả là sự xuống cấp về đạo đức của không ít những học sinh trong các nhà trường mà chúng ta vẫn thường gặp.

Điều đó đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với những người thầy, cô giáo là phải thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là những tri thức khoa học tiên tiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả giáo viên chớ nên cho là học thế này đã là đủ, mà phải tiếp tục học tập thêm để tiến bộ mãi”(4); Mỗi người thầy, cô giáo không những phải trang bị cho người học những tri thức tiến bộ mà còn phải giúp họ tìm được con đường, phương pháp học tập có hiệu quả nhất. Cùng với đó, mỗi thầy, cô giáo phải luôn thể hiện rõ lòng dũng cảm, sự kiên quyết trong đấu tranh chống cái xấu, cái sai trong xã hội, những tiêu cực lệch lạc trong đồng sự và với chính bản thân mình.

Vũ Đình Đắc

 

(1). ĐCSVN, Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI, Nxb CTQG - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr 76 - 77.

(2). Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 11, tr 331.

(3). Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 5, tr 684.

(4)(5). Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tập 9, tr 222, 293.

Top