Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 07/11/2011 - 09:22
Giữ vững vai trò chủ đạo phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Năm 2011, do tác động không thuận của tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao nên hoạt động của ngành ngân hàng tỉnh nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh (Agribank Bắc Ninh) nói riêng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, với những giải pháp phù hợp và một nền tảng vững chắc Agribank Bắc Ninh vẫn có bước tăng trưởng và phát triển hiệu quả, luôn khẳng định vai trò là một ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò chủ đạo trên địa bàn, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ý thức rõ trách nhiệm của một ngân hàng lớn, có uy tín và vị thế trên địa bàn nên bước vào năm 2011, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là việc huy động vốn do sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, Agribank Bắc Ninh vẫn luôn tiên phong đi đầu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Chính phủ và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ của NHNN. Chủ trương của lãnh đạo đơn vị là tập trung các giải pháp triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời hoàn thành tốt sứ mệnh phục vụ “Tam nông” theo tinh thần Nghị quyết TƯ 7 (khóa X) của Đảng. Vì vậy, trong quá trình hoạt động từ đầu năm đến nay, Agribank Bắc Ninh đều gương mẫu đi đầu, nghiêm túc thực hiện đồng thuận lãi suất, siết chặt và nâng cao chất lượng tín dụng, giảm cho vay phi sản xuất, bảo đảm tăng trưởng tín dụng dưới 20%, đưa tỷ trọng cho vay phi sản xuất xuống dưới 16% và nay là thực hiện nghiêm trần lãi suất huy động... theo chỉ đạo của NHNN. Đặc biệt, đơn vị đã nhiều lần thực hiện giảm lãi suất cho vay nhằm góp phần tháo gỡ, chia sẻ khó khăn với khách hàng và tích cực triển khai Nghị định 41 của Chính phủ nhằm đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Với những giải pháp phù hợp nên đến thời điểm này, Agribank Bắc Ninh tiếp tục phát triển ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến ngày 25-10, tổng nguồn vốn huy động của đơn vị đạt hơn 3090 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cuối năm 2010, chiếm 18,3% thị phần toàn tỉnh. Dư nợ đạt 3969 tỷ đồng, chỉ tăng 7% so với cuối năm 2010, cả 2 chỉ tiêu dư nợ và cho vay phi sản xuất đều thấp hơn nhiều so với định hướng chỉ đạo của NHNN. Nợ xấu giảm chỉ còn 1,65%/tổng dư nợ. Đặc biệt, với phương châm lấy địa bàn nông nghiệp, nông thôn làm nền tảng định hướng phát triển, Agribank Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, đầu tư có chọn lọc, ưu tiên vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, đơn vị luôn duy trì trên 65% tổng dư nợ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó riêng nguồn vốn do Agribank bổ sung cho vay nông nghiệp, nông thôn gần 400 tỷ đồng đã được giải ngân hết. Nhờ đó, hàng nghìn hộ nông dân, hàng trăm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được vay vốn, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành nên nhiều vùng sản xuất tập trung có giá trị thu nhập lớn, nhiều trang trại, mô hình trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề có hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào những mùa vụ bội thu và thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cùng với việc ưu tiên vốn cho “Tam nông”, đơn vị còn chú trọng nhiều mặt như: Mở rộng đối tượng cho vay, đơn giản tối đa hồ sơ thủ tục vay, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay… theo tinh thần Nghị định 41 để ngày càng nhiều đối tượng khách hàng là nông dân tiếp cận được vốn vay của Agribank Bắc Ninh. Mặt khác, đơn vị cũng chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua, chế biến nông, lâm sản, sản xuất ở các làng nghề… phục vụ có hiệu quả sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Những tháng cuối năm 2011 và những năm tiếp theo, Agribank Bắc Ninh tiếp tục xác định mục tiêu chung là giữ vững và phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn với việc kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông”. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường mọi giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn, duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng, trong đó ưu tiên vốn đầu tư cho “tam nông” nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dich vu seo cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH. Đồng thời, tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng hiện đại để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chú ý phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Từ đó, tiếp tục duy trì tăng trưởng và phát triển toàn diện, khẳng định vị thế, uy tín của Agribank Bắc Ninh, một ngân hàng lớn trên địa bàn, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Thanh

Top