Theo đề án phát triển Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS chất lượng cao cấp huyện đến năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định “Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với ngành GD-ĐT giai đoạn 2011-2015”, với nhiều chế độ đãi ngộ cho giáo viên và học sinh các trường này.

" /> Nhiều chế độ đãi ngộ cho giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS chất lượng cao cấp huyện
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 28/10/2011 - 15:53
Nhiều chế độ đãi ngộ cho giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS chất lượng cao cấp huyện
 

Theo đề án phát triển Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS chất lượng cao cấp huyện đến năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định “Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với ngành GD-ĐT giai đoạn 2011-2015”, với nhiều chế độ đãi ngộ cho giáo viên và học sinh các trường này.

Đối với Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, ngoài các chế độ chung của nhà nước, trong 9 tháng của năm học, giáo viên dạy môn chuyên được hưởng trợ cấp bằng 100% mức lương tối thiểu; giáo viên dạy môn không chuyên trong các lớp chuyên được hưởng trợ cấp bằng 50% mức lương tối thiểu. Học sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu; học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ bằng 30% mức lương tối thiểu. Học sinh dự thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày tập huấn bằng 10%-15% mức lương tối thiểu/ngày.

Đối với 8 trường THCS chất lượng cao cấp huyện, trong 9 tháng của năm học, giáo viên được tính định mức giờ dạy 1 tiết bằng 1,5 tiết dạy ở các trường cùng cấp; giáo viên dạy 9 môn thi (Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học) được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 100% mức lương tối thiểu; giáo viên dạy các môn học khác được hưởng trợ cấp bằng 50% mức lương tối thiểu. Học sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ bằng 20% mức lương tối thiểu; học sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác với những học sinh thi đạt giải cấp tỉnh, Quốc gia, Quốc tế và những giáo viên bồi dưỡng học sinh thi đạt giải cấp tỉnh, Quốc gia, Quốc tế. Riêng với giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi đạt giải cao, ngoài mức thưởng tương đương mức học sinh được thưởng, thì còn được xem xét nâng lương trước thời hạn, được xem xét hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo ở nước ngoài và được xem xét khen thưởng đột xuất, mức khen thưởng đột xuất do Chủ tịch UBND tinh Quyết định.

 

Thanh Tú

Top