Phát huy thế mạnh là lực lượng tại chỗ, nòng cốt, làm nhiệm vụ quân sự địa phương, cư trú rộng khắp ở các địa bàn, lực lượng dân quân, tự vệ tỉnh (DQTV) đã và đang thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

" /> Công tác dân vận trong huấn luyện dân quân, tự vệ
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 27/10/2011 - 09:00
Công tác dân vận trong huấn luyện dân quân, tự vệ
 

Phát huy thế mạnh là lực lượng tại chỗ, nòng cốt, làm nhiệm vụ quân sự địa phương, cư trú rộng khắp ở các địa bàn, lực lượng dân quân, tự vệ tỉnh (DQTV) đã và đang thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

X& và cấp phát thuốc miễn phí… Với những kết quả đó, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh tạo đà phát triển kinh tế- xã hội.

Bảo Anh

Top