Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người lao động luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm kể từ khi Đề án 31 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động, chủ sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đi vào cuộc sống, công tác này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

" /> Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải đến được người lao động
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 27/09/2011 - 08:23
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải đến được người lao động
 

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người lao động luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm kể từ khi Đề án 31 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động, chủ sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đi vào cuộc sống, công tác này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Sở LĐ-TB và XH tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án 31 đã phối hợp với các ngành liên quan như Sở Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh các HTX triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDPL trong các loại hình doanh nghiệp và người lao động. Tính đến thời điểm này, đã có 237 doanh nghiệp và 904 người lao động được tập huấn, tuyên truyền PBGDPL; cấp phát được 700 cuốn sách và tài liệu; 50 cuốn sổ tay, 15 nghìn tờ rơi các loại; tổ chức được 12 hội nghị cho gần 1000 người tham gia… trong đó nội dung chú trọng đến những vấn đề liên quan tới pháp luật lao động như bảo hiểm thất nghiệp, BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện, chế độ tiền lương, lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, các vấn đề khác liên quan đến quan hệ lao động…

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của ngành LĐ-TB & XH cho thấy công tác tuyên truyền PBGDPL cho người lao động còn gặp hạn chế, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn xem nhẹ công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao động, việc hiểu biết về pháp luật lao động của người lao động trong các doanh nghiệp hạn chế, bởi vậy họ không thể tự bảo vệ quyền lợi của mình và tình trạng này cũng là nguyên nhân gây ra các vụ tranh chấp lao động trong thời gian qua.

Theo ông Ngô Bá Tiến, Phó GĐ Sở LĐ- TB và XH: “Các văn bản liên quan đến pháp luật lao động, những văn bản về chế độ chính sách mới ban hành chúng tôi đều gửi trực tiếp đến chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp thường chỉ quan tâm đến các vấn đề lợi nhuận nên rất ít chú trọng đến việc tuyên truyền PBGDPL cho người lao động. Bản thân người lao động chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ nhận thức còn hạn chế, vì vậy việc đưa kiến thức pháp luật đến tận người lao động còn gặp hạn chế. Hơn nữa, công tác phối hợp liên ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến và thanh, kiểm tra hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Kinh phí tuyên truyền cho công tác này chưa đúng mức đã ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyên truyền PBGDPL cho người lao động trong thời gian qua”.

Chính vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ với những chế tài cụ thể giữa cơ quan công quyền và các đoàn thể, đặc biệt cần bổ sung kịp thời kinh phí cho công tác này vì hiện tại không có nguồn kinh phí để thực hiện Đề án 31. Cùng với đó, cần triển khai tuyên truyền PBGDPL đến người lao động qua các hình thức hiệu quả, thiết thực nhất, thông qua các hội thi; câu hỏi kèm theo tờ rơi; các hội nghị trực tuyến, khuyến khích các doanh nghiệp phổ biến chính sách mới cho người lao động qua các buổi giao ca. Chế độ lương, thưởng đối với công nhân cần được gắn với việc hiểu biết về pháp luật nhằm khuyến khích họ chủ động tìm hiểu về các chế độ, chính sách về lao động; Tăng cường hoạt động truyền thông về pháp luật lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục biên soạn các tài liệu hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật lao động hiện hành, trong đó chú trọng đến những vấn đề liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp, mức lương mới…

Trước hết, Sở LĐ-TB và XH, Sở Tư pháp, BHXH, LĐLĐ tỉnh và các ngành chức năng vừa chủ động vừa tăng cường phối hợp chặt chẽ việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động sao cho phù hợp từng loại hình doanh nghiệp. Mặt khác, cho dù hiện nay cơ chế khuyến khích đầu tư rất cởi mở, nhưng không vì thế các cơ quan có thẩm quyền bỏ qua việc “sát hạch” kiến thức pháp luật đối với chủ doanh nghiệp để mỗi chủ doanh nghiệp là một đầu mối tích cực trong việc tuyên truyền pháp luật. Đồng thời các ngành chức năng cũng cần tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép kinh doanh để không còn tình trạng doanh nghiệp trốn tránh không thực thi các pháp luật lao động.

Với phương châm hướng về cơ sở,  lấy doanh nghiệp làm địa bàn, người sử dụng lao động và trực tiếp là người lao động làm đối tượng vận động, hy vọng việc thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước ta sẽ đạt kết quả thiết thực nhất.

Bài ảnh: Yến Minh

Top