Ngày 15-9, Ban Thường vụ Thành Ủy Bắc Ninh tổ chức tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.

" /> Thành ủy Bắc Ninh: Tổng kết hai Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về quy hoạch và luân chuyển cán bộ
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 16/09/2011 - 08:20
Thành ủy Bắc Ninh: Tổng kết hai Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về quy hoạch và luân chuyển cán bộ
 

Ngày 15-9, Ban Thường vụ Thành Ủy Bắc Ninh tổ chức tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.

Về công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Thành uỷ đã duyệt quy hoạch cấp uỷ ở các xã, phường đối với 256 đồng chí; quy hoạch các chức danh chủ chốt xã, phường gồm 134 đồng chí; quy hoạch BCH Đảng bộ Thành phố khoá XX, Ban Thường vụ Thành uỷ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch-Phó Chủ tịch HĐND-UBND Thành phố; các trưởng, phó phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố bảo đảm số lượng, dân chủ khách quan theo phương châm “động” và “mở”, cơ cấu theo hướng hợp lý, trẻ hoá và trình độ ngày càng nâng lên cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Đảng bộ Thành phố thực hiện luân chuyển 85 lượt cán bộ; nội bộ các xã phường luân chuyển 68 lượt cán bộ. Công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ đã góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, tạo động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ nhằm tạo sự chủ động, khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong quy hoạch, luân chuyển bảo đảm tính kế thừa, tạo điều kiện để rèn luyện, thử thách, nhất là đối với cán bộ trẻ; từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý, tăng cường cán bộ cho các đơn vị, địa phương có nhiều khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Thành phố đã đạt được; nhấn mạnh trong giai đoạn mới, công tác luân chuyển, quy hoạch cán bộ cần chủ động, có tầm nhìn xa hơn nữa; gắn quy hoạch, luân chuyển với đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bảo đảm sự liên tục, kế thừa và phát triển; đào tạo phải cơ bản, luân chuyển là đột phá, bố trí, sắp xếp là quan trọng; trong đề bạt cán bộ phải chú trọng bản lĩnh, năng lực điều hành, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của đô thị trung tâm tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành uỷ tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng có nhiều thành tích.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thành uỷ Bắc Ninh xác định 8 nội dung chủ yếu: Tăng cường học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực phù hợp với từng cơ quan, địa phương, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đưa các nội dung thành sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng; giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường; đẩy mạnh việc kiểm tra, tổng kết, đánh giá, nhân rộng điển hình...

Ngô Phú

Top