Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh đã thành lập câu lạc bộ Không sinh con thứ 3, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước đến đông đảo người dân trong khu. Sau gần một năm thành lập và duy trì hoạt động, CLB đã đạt được những kết quả thiết thực.

" /> Điểm sáng mô hình CLB Không sinh con thứ 3
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 10/08/2011 - 10:57
Điểm sáng mô hình CLB Không sinh con thứ 3
 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh đã thành lập câu lạc bộ Không sinh con thứ 3, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước đến đông đảo người dân trong khu. Sau gần một năm thành lập và duy trì hoạt động, CLB đã đạt được những kết quả thiết thực.

&l… Thành viên CLB thường xuyên được phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân gia đình và Luật Bình đẳng giới… Qua đó nâng cao nhận thức, lối sống của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng dân cư.

Chị Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ cho biết: “Tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, các thành viên đều đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc sinh ít con, nuôi dạy con tốt đối với hạnh phúc gia đình và đối với toàn xã hội. Câu lạc bộ cũng tạo mọi điều kiện, có sự ưu tiên, khuyến khích thành viên tham gia, quan tâm đến quyền lợi của các thành viên. Từ đó tạo sự gắn bó và trách nhiệm, xây dựng mỗi thành viên trở thành một tuyên truyền viên tại cộng đồng”.

Tham gia câu lạc bộ, các chị em không những được trang bị kiến thức kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, có lối sống văn minh, lành mạnh mà còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Câu lạc bộ xây dựng nguồn quỹ do thành viên tự nguyện đóng góp qua đó tạo nguồn kinh phí duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Nguồn quỹ này cũng được sử dụng để hỗ trợ đột xuất những gia đình gặp khó khăn, cần vốn để phát triển sản xuất; thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hiếu, hỉ…

Câu lạc bộ Không sinh con thứ 3 của Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ được thành lập đã góp phần không nhỏ trong công tác thực hiện kế hoạch hóa gia đình của địa phương. Năm 2010, số trường hợp sinh con thứ 3 của khu đã giảm đáng kể, chỉ còn 2 trường hợp, so với năm 2009 là 5 trường hợp. Đây cũng là cơ sở để Chi hội tiếp tục mở rộng, thu hút tập hợp đông đảo chị em phụ nữ, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Nguyễn Thu

Top