Những năm qua thành phố Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống suy dinh dưỡng thường xuyên được đẩy mạnh nhằm chuyển tải các thông điệp về dinh dưỡng, cách phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đến mọi tầng lớp nhân dân.

" /> Thành phố Bắc Ninh với chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 09/08/2011 - 14:19
Thành phố Bắc Ninh với chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em
 

Những năm qua thành phố Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống suy dinh dưỡng thường xuyên được đẩy mạnh nhằm chuyển tải các thông điệp về dinh dưỡng, cách phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đến mọi tầng lớp nhân dân.

Th và tự chăm sóc bản thân, dinh dưỡng đúng, hợp lý được mọi người trong cộng đồng rất quan tâm.

Để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở lứa tuổi mầm non trên địa bàn, Thành phố đã huy động sức mạnh cộng đồng chung tay trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng chương trình công tác theo từng tháng, từng quý. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tham gia phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Ngành y tế đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ em và phòng chống suy sinh dưỡng ở trẻ cho đội ngũ cán bộ giáo viên trường mầm non và những người nấu ăn cho trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn Thành phố.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, các hoạt động tuyên truyền vận động tại cộng đồng được đa dạng hoá như tổ chức các buổi nói chuyện, thảo luận nhóm, tư vấn dinh dưỡng. Hoạt động thực hành dinh dưỡng được các phường, xã triển khai thường xuyên giúp cho người dân nâng cao kiến thức về dinh dưỡng để chăm sóc trẻ.

Để giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống mức thấp nhất, trong thời gian tới các cấp các ngành cùng các địa phương đơn vị trong Thành phố cần chung tay hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các chương trình y tế, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống suy sinh dưỡng ở trẻ em, góp phần xây dựng một cộng đồng xã hội phát triển bền vững.

M.Thơm

Top