Được đánh giá là một hình thức tuyên truyền hiệu quả trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tuyên truyền tại các hội nghị (tuyên truyền miệng) đã phát huy thế mạnh, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân.

" /> Tuyên truyền miệng trong phổ biến giáo dục pháp luật
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 22/07/2011 - 08:41
Tuyên truyền miệng trong phổ biến giáo dục pháp luật
 

Được đánh giá là một hình thức tuyên truyền hiệu quả trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tuyên truyền tại các hội nghị (tuyên truyền miệng) đã phát huy thế mạnh, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng trong hoạt động tuyên truyền PBGDPL, thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, hàng năm Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng PBGPL và UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác PBGDPL trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền miệng như: Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật; Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật; đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý; thực hiện hoà giải cơ sở... Bình quân mỗi năm, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tổ chức  hàng nghìn hội nghị tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho hàng vạn  lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tùy theo tình hình đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn dân cư để tổ chức các hội nghị phù hợp cả về nội dung và hình thức, sao cho vận dụng linh hoạt công tác tuyên truyền miệng trong PBGDPL.

Hiện nay, Bắc Ninh có 77 báo cáo viên cấp tỉnh, hơn 6.500 người tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật gồm: Những người làm công tác tuyên truyền trong các cơ quan nhà nước, Thẩm phán, Kiểm sát viên, điều tra viên, hòa giải viên… là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền luôn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với những vấn đề mang tính thời sự cấp thiết theo từng chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp. Bằng những hình thức phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên đưa các nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt công cộng hoặc mở hội nghị lồng ghép PBGDPL tại khu dân cư để giải đáp các câu hỏi về pháp luật. Những quy định, những văn bản mới ban hành có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân hoặc những vấn đề mà xã hội, dư luận quan tâm như đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, lao động, việc làm, các chính sách, chế độ mà người dân được hưởng, các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thông qua công tác tuyên truyền miệng đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác này ở một số đơn vị trong tỉnh vẫn còn những bất cập cần có biện pháp tháo gỡ kịp thời, đó là: Việc tổ chức tuyên truyền ở một số đơn vị gặp khó khăn, thậm chí không tổ chức được; số lượng người tham gia tìm hiểu pháp luật ít; nội dung tuyên truyền cứng nhắc, chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của địa phương; chưa nắm bắt được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các đối tượng; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; chưa phát huy được sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành, các cấp; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí còn nhiều khó khăn...

Để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong PBGDPL trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư TW Đảng về công tác tuyên truyền miệng. Vận dụng linh hoạt, có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong PBGDPL; Phát huy vai trò, chức năng và ưu thế của tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, nhất là đổi mới nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo phương châm “Hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống” nhằm tạo chuyển biến mới về hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

6 tháng đầu năm, 8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 425 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 20 nghìn lượt người; cấp phát hàng nghìn tài liệu tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở.

Trợ giúp pháp lý lưu động tại 26 điểm, tư vấn, tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.000 lượt người; tổ chức hoà giải 608 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Bài, ảnh: Yến Minh

Top