Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo mạ vụ mùa cho các cán bộ kỹ thuật trồng trọt của Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố, thị xã.

" /> Tập huấn kỹ thuật gieo mạ vụ mùa 2011
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 17/05/2011 - 08:30
Tập huấn kỹ thuật gieo mạ vụ mùa 2011
 

Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo mạ vụ mùa cho các cán bộ kỹ thuật trồng trọt của Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố, thị xã.

Do ảnh hưởng của thời tiết, vụ xuân 2011 lúa sẽ trỗ và thu hoạch muộn hơn so với các năm trước từ 15-20 ngày, thời điểm trỗ tập trung từ ngày 20 đến ngày 30-5, thu hoạch vào cuối tháng 6 đầu tháng 7.  Căn cứ vào thực tế năm nay, nếu thu hoạch lúa xuân xong mới gieo mạ thì thời vụ sẽ rất chậm, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa mùa sau này, do lúc trỗ vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 dễ gặp những đợt không khí lạnh, tỉ lệ lép cao, năng suất giảm. Để lúa xuân chín sớm hơn 5-7 ngày, chân ruộng chuẩn bị làm mạ nên sử dụng phân bón qua lá MuTik (10+20+44+TE) với nồng độ 10g pha cho 15 lít nước phun cho 1 sào ở giai đoạn lúa làm đòng đứng cái và trỗ thoát hoàn toàn để tăng cường sinh trưởng sinh thực tạo điều kiện tích luỹ dinh dưỡng, lúa chín sớm. Khi lúa chín được 75-80% gặt sớm, sát gốc tranh thủ đất gieo mạ. Tận dụng các diện tích chân cao chuyên màu để gieo mạ, ở những diện tích gần nguồn nước gieo mạ dược, nơi xa nguồn nước ứng dụng kỹ thuật gieo mạ khô trên đất màu.

Chủ động gieo mạ sân, mạ khay với các giống lúa có thời gian sinh trưởng < 120 ngày, tránh làm mạ sân trên nền gạch, xi măng. Nên làm trên nền đất cứng và chú ý để lớp bùn dày hơn, thời gian để trên sân từ khi gieo đến khi cấy từ 7-10 ngày. Ở những nơi chủ động tưới tiêu áp dụng biện pháp gieo thẳng bằng công cụ gieo rải hàng vừa bảo đảm thời vụ và cho năng suất cao.

Trương Hằng

Top