Ngày 25-4, UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão- giảm nhẹ thiên tai (PCLB&GNTT) năm 2011 đến các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị quân đội tham gia công tác PCLB trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh chỉ đạo hội nghị.

 " /> Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão- giảm nhẹ thiên tai năm 2011
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 25/04/2011 - 14:17
Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão- giảm nhẹ thiên tai năm 2011

Ngày 25-4, UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão- giảm nhẹ thiên tai (PCLB&GNTT) năm 2011 đến các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị quân đội tham gia công tác PCLB trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh chỉ đạo hội nghị.

 

Để chủ động đối phó với thiên tai bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2011, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”; Tập trung chỉ đạo hoàn thành khối lượng tu bổ đê, kè, cống được Bộ Nông nghiệp& PTNT, UBND tỉnh giao; Xây dựng phương án PCLB sát với tình hình thực tế của địa phương; Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình công trình chống lũ, úng.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi cho người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất an toàn cho công trình đê điều. Các cấp, ngành sớm kiện toàn bộ máy BCH PCLB, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Căn cứ hiện trạng công trình trước lũ, tỉnh xác định các trọng điểm, dự kiến tình huống có thể xảy ra và phương án xử lý cụ thể. Ngoài khối lượng vật tư, phương tiện dự phòng tại các kho của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện (đất, đá dự phòng, vật liệu làm tầng lọc ngược, bao tải, tre cây, cuốc, xẻng, rong rào…), lực lượng hộ đê (xung kích 1, 2, tuần tra canh gác điếm, thủ cống, kè cừ…). Cùng với công tác PCLB- GNTT, các cấp, ngành, địa phương, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc và Nam Đuống cần quan tâm công tác chống úng nội đồng phục vụ sản xuất vụ mùa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do úng ngập gây ra.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung tầm rõ hiện trạng, đề ra các giải pháp ứng phó hiệu quả với những tình huống có thể xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Nhân Chiến biểu dương nỗ lực cố gắng của các cấp, chính quyền địa phương trong công tác PCLB- GNTT năm 2010. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc nhìn nhận và có các giải pháp khắc phục kịp thời. Trong đó tập trung 6 nhiệm vụ: Tăng cường tuyên truyền, tránh tư tưởng lơ là chủ quan trong bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCLB. Xác định các khu vực trọng điểm và các điểm xung yếu xây dựng phương án giải quyết khắc phục, xử lý dứt điểm.

Tập trung công tác tu bổ đê kè cống, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp& PTNT, UBND tỉnh, xây dựng phương án chống úng đối phó với mưa bão xảy ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Nắm bắt kịp thời những diễn biến phức tạp về thời tiết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Đê điều, khai thác cát sỏi trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cấp ngành, địa phương, đơn vị chức năng tham gia công tác PCLB, yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối kết hợp thực hiện hiệu quả, nghiêm túc, đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCLB-  GNTT năm 2011

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn

Top