Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng chính là cơ sở pháp lý cho việc giữ gìn và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế...

 " /> Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ- Tài sản vô hình của doanh nghiệp
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 21/04/2011 - 08:06
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ- Tài sản vô hình của doanh nghiệp

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng chính là cơ sở pháp lý cho việc giữ gìn và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế...

 

Những năm gần đây, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh được các doanh nghiệp quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đã coi quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình, là yếu tố cơ bản tạo nên giá trị và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Trên thực tế, số lượng các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày càng tăng. Không chỉ các doanh nghiệp lớn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền bảo vệ thương hiệu. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có 244 nhãn hàng hoá, 19 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng bảo hộ... Để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong vấn đề sở hữu trí tuệ, từ năm 2009, UBND tỉnh đã có Quy chế hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp về đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, tuyên truyền kiến thức về sở hữu trí tuệ, mà còn giúp các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động mang tính sự kiện để quảng bá, phát triển thương hiệu, đồng thời tổ chức tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Thông qua chương trình hỗ trợ cũng như sự quan tâm của chính doanh nghiệp nên số đơn vị đăng ký tham gia quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng. Một số sản phẩm có thế mạnh của các địa phương đã và đang được các cơ quan chức năng hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể như sản phẩm gỗ mỹ nghệ Từ Sơn, tranh Đông Hồ, đúc đồng Đại Bái... Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng như việc triển khai đồng bộ các hoạt động trong chương trình hỗ trợ của tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng cho cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ Trường Hưng, một trong những doanh nghiệp trẻ chuyên sản xuất gỗ mỹ nghệ ở Từ Sơn cho biết: “Nhận thức việc xây dựng, phát triển thương hiệu có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, ngay từ khi thành lập, công ty luôn quan tâm tới vấn đề bảo hộ quyền sở hữu thương hiệu. Thời điểm hiện tại, Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhằm tránh những cạnh tranh không lành mạnh trong sản xuất kinh doanh”. Cho đến thời điểm này, 100% số sản phẩm của công ty đều được pháp luật bảo hộ nên không có bất cứ sự tranh chấp nào về kiểu dáng công nghiệp, SHTT trên thị trường. Đó cũng chính là một trong những thành công lớn nhất của doanh nghiệp trong việc giữ gìn và phát triển thương hiệu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Có thể khẳng định vấn đề sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp chính là giải pháp bảo vệ tài sản của mỗi đơn vị, thứ tài sản vô hình nhưng có ý nghĩa sống còn của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, sau khi xây dựng được thương hiệu, doanh nghiệp cần quản lý, phát triển và khai thác thương hiệu trong suốt quá trình hoạt động. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chuỗi dich vu seo vụ sau bán hàng, hình thành “hàng rào” kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời quảng bá, nâng cao hình ảnh sản phẩm trong con mắt người tiêu dùng... Ngoài sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, mỗi doanh nghiệp cũng cần quan tâm, đầu tư thích đáng cho hoạt động này

Bài, ảnh: Yến Ngọc

Top