Sở Y tế vừa chỉ đạo các Bệnh viện trong ngành và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Kinh Bắc thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BYT về công tác tiết chế, dinh dưỡng trong bệnh viện.

" /> Bảo đảm công tác dinh dưỡng, tiết chế trong Bệnh viện
Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 27/03/2011 - 09:47
Bảo đảm công tác dinh dưỡng, tiết chế trong Bệnh viện
 

Sở Y tế vừa chỉ đạo các Bệnh viện trong ngành và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Kinh Bắc thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BYT về công tác tiết chế, dinh dưỡng trong bệnh viện.

Đ viện nắm được nội dung của Thông tư; Hoàn thiện và củng cố khoa/tổ dinh dưỡng, tiết chế,  bảo đảm hoạt động hiệu quả, đủ số lượng, cơ cấu nhân lực theo quy định; Xây dựng các quy định cụ thể và tổ chức khám, tư vấn về dinh dưỡng cho bệnh nhân (ngoại trú, nội trú), cung cấp chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh nội trú; Trang bị phương tiện, dụng cụ phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về dinh dưỡng, tiết chế; Chỉ đạo các khoa, phòng phối hợp với khoa/tổ dinh dưỡng, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, tiết chế cho người bệnh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2011.

Ngọc Duyệt

Top