Ngày 18-3, Sở NN và PTNT phối hợp với Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) tổ chức hội thảo khoa học “Các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở Bắc Ninh”.

" /> “Các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở Bắc Ninh”
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 18/03/2011 - 15:35
“Các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở Bắc Ninh”
 

Ngày 18-3, Sở NN và PTNT phối hợp với Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) tổ chức hội thảo khoa học “Các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở Bắc Ninh”.

Xác định phát triển làng nghề là bước đi đúng đắn để phát triển kinh tế địa phương nên từ nhiều năm nay tỉnh Bắc Ninh đã đề ra nhiều chủ trương khôi phục và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 140 làng đủ tiêu chuẩn công nhận làng nghề (với 3 tiêu chí: có tối thiểu 30% số hộ tham gia; hoạt động kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm; chấp hành đầy đủ các chính sách, pháp luật của nhà nước). Giá trị sản xuất công nghiệp trong các làng nghề chiếm khoảng 75- 80% giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh và chiếm từ 25- 30% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tạo và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở nông thôn, sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có, hạn chế sự di dân tự do ra thành thị… Tuy nhiên sự phát triển của các làng nghề còn hạn chế: Thị trường tiêu thụ không ổn định, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm vẫn còn hạn chế. Thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, trình độ tay nghề của lao động thấp, trình độ quản lý của chủ doanh nghiệp chưa cao; Nguồn vốn đầu tư thấp, việc tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài còn khó khăn, ô nhiễm môi trường còn nan giải…

Để phát triển làng nghề Bắc Ninh theo hướng hiệu quả, bền vững, tại hội thảo các nhà quản lý, cơ quan nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp: Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện mô hình làng nghề và coi đó như là một hệ thống sáng tạo thúc đẩy sự CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Có định hướng phát triển làng nghề phù hợp với thực tiễn địa phương và thị trường. Cần nghiên cứu và ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy làng nghề phát triển như: đất đai, tín dụng, xúc tiến thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt có chính sách đãi ngộ với nghệ nhân, doanh nhân trong làng nghề, xử lý ô nhiễm môi trường…. Vận  dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước nhằm thu hút vốn đầu tư vào việc khôi phục và phát triển làng nghề, ưu tiên phát triển các làng nghề sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chế biến nông sản và các mặt hàng truyền thống của địa phương. Củng cố các làng nghề hiện có, tập trung phát triển các làng nghề mới có điều kiện tốt, gắn với việc xây dựng làng văn hóa du lịch tại các khu vực nông thôn. Phát triển làng nghề theo hướng đa dạng hóa hình thức sở hữu, mô hình sản xuất, ưu tiên đưa công nghệ hiện đại kết hợp với công nghiệp cổ truyền.

Tin, ảnh: Trần Uyên

Top