Theo báo cáo điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 2 vùng nước có nồng độ khoáng khác nhau. Vùng nước ngọt phân bố tập trung ở các huyện Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh, chất lượng nước khá tốt, nước trong và có vị nhạt. Vùng nước lợ và mặn phân bố ở các huyện Quế Võ, Gia Bình, Lương Tài và một phần của Thuận Thành.

" /> Hiện trạng sử dụng, khai thác nước dưới đất
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 16/03/2011 - 09:15
Hiện trạng sử dụng, khai thác nước dưới đất
 

Theo báo cáo điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 2 vùng nước có nồng độ khoáng khác nhau. Vùng nước ngọt phân bố tập trung ở các huyện Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh, chất lượng nước khá tốt, nước trong và có vị nhạt. Vùng nước lợ và mặn phân bố ở các huyện Quế Võ, Gia Bình, Lương Tài và một phần của Thuận Thành.

N viện, đơn vị quân đội, khu nhà tập thể… toàn tỉnh có khoảng 130 giếng. Hệ thống các giếng khoan nông thôn do các hộ khoan tự phát để cung cấp nước sinh hoạt cho gia đình. Hiện toàn tỉnh có khoảng gần 80.000 giếng, lưu lượng mỗi giếng khoảng 20 m3/ngày. Ngoài ra còn có hơn 90.000 giếng đào, lưu lượng khoảng 0,5 m3/ngày. Tuy nhiên do chất lượng khoan, đào giếng của các gia đình kém nên nhiều giếng chỉ hoạt động một thời gian ngắn bị bỏ, không được trám lấp lỗ khoan cũ gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Thực tế sử dụng nguồn nước ngầm hiện nay cho thấy, đây là nguồn cung cấp nước cơ bản cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên việc khai thác và sử dụng nước ngầm một cách tùy tiện, không theo quy hoạch đang làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Mặt khác các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp phát sinh nước thải không được xử lý, trải qua thời gian ngấm dần xuống tầng nước ngầm đang làm ô nhiễm nước dưới đất. Vì vậy trong quá trình khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm phải tuân theo quy hoạch, có đánh giá chất lượng của các cơ quan chuyên môn như vậy mới bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng, cũng như bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên quan trọng này.

Bài, ảnh: Thái Uyên

Top