Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

" /> Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 08/03/2011 - 09:34
Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững
 

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để phong trào thực sự đi vào cuộc sống tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tích cực trong học tập, công tác, lao động sản xuất của hội viên…  các cấp Hội đã chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Vì thế, tỷ lệ cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phong trào thi đua không ngừng tăng lên. Năm 2010, tổng số hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua là 196.236 người (tăng 0,76% so với năm 2009). Qua bình xét có 169.364 cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua; 100% nữ CNVC và lao động đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Việc triển khai, chỉ đạo thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp Hội toàn tỉnh vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở. Nhiều phong trào đã thu hút sự tham gia tích cực của cả cộng đồng, tiêu biểu như: Phong trào “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Xây dựng Mái ấm tình thương”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”,  “Giỏi việc nước đảm việc nhà”… Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn chủ động khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng. Hiện các cấp Hội đang khai thác và quản lý 8 nguồn vốn với tổng số hơn 701 tỷ đồng cho 63.341 hội viên vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, thông qua 2.407 tổ, nhóm phụ nữ vay vốn… Từ nguồn vốn này, nhiều chị em đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trang trại có quy mô lớn do phụ nữ làm chủ. Bên cạnh đó, phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ được triển khai sâu rộng ở các cơ sở Hội thu hút sự tham gia góp sức của cả cộng đồng. Trong năm, toàn tỉnh có 6.160 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, đã có 864 hộ thoát nghèo. Phong trào ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cũng nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2008 đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động quyên góp được gần 550 triệu đồng, xây dựng được 45 “Mái ấm tình thương “cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với phương châm lấy gia đình làm trung tâm, phong trào thi đua xây dựng gia đình được các cấp Hội cụ thể hoá thành nhiều mô hình thiết thực, tiêu biểu như thành lập các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ  không sinh con thứ 3”… và được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, phát huy được vai trò tích cực của phụ nữ và của xã hội trong xây dựng gia đình. Hàng năm có hơn 90% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn thường xuyên nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, tích cực xây dựng Hội ngày càng vững mạnh xuất sắc.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể,  phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy thành tích đó, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho cán bộ, hội viên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, của địa phương nói chung và mục tiêu, nhiệm vụ của Hội nói riêng. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và tổ chức thành công đại hội Phụ nữ các cấp.

Thảo Nguyên

Top