Theo số liệu điều tra, hiện có 86% cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh sử dụng thành thạo máy tính và internet vào công việc; cấp huyện, thị xã, thành phố chiếm hơn 75%; cấp xã, phường, thị trấn chiếm hơn 67%. Phấn đấu đến năm 2015, 100% cán bộ công chức trong tỉnh ứng dụng CNTT vào công việc.

" /> Năm 2015, 100% cán bộ công chức ứng dụng CNTT vào công việc
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 24/02/2011 - 08:43
Năm 2015, 100% cán bộ công chức ứng dụng CNTT vào công việc
 

Theo số liệu điều tra, hiện có 86% cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh sử dụng thành thạo máy tính và internet vào công việc; cấp huyện, thị xã, thành phố chiếm hơn 75%; cấp xã, phường, thị trấn chiếm hơn 67%. Phấn đấu đến năm 2015, 100% cán bộ công chức trong tỉnh ứng dụng CNTT vào công việc.

Dự báo nhu cầu đào tạo đến thời điểm này sẽ là 1551 cán bộ, trong đó 151 cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT, 1.400 cán bộ cần đào tạo sử dụng máy tính và Internet. Trong đó, các cơ quan cấp tỉnh cần đào tạo 378 cán bộ (22 cán bộ chuyên  trách, 356 cán bộ không chuyên); cấp huyện cần đào tạo 196 cán bộ, cấp xã cần đào tạo 977 cán bộ. Hiện tại, mới có 18/42 cơ quan tỉnh với 62 cán bộ, 5/8 huyện, thị xã, thành phố (6 cán bộ); 7/126 xã, phường thị trấn (7 cán bộ) trong tỉnh có cán bộ chuyên trách CNTT. Nhu cầu đến năm 2015, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần thêm 151 cán bộ chuyên trách CNTT và 50 cán bộ quản lý CNTT.

Dương Hoàn

Top