Sở Tài nguyên-Môi trường Bắc Ninh phối hợp Trung tâm bảo tồn và phát triển tài nguyên nước (Liên hiệp các hội KH &KT Việt Nam), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Quốc tế vừa tổ chức hội thảo giải pháp chính sách cho vấn đề quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phóng viên Báo Bắc Ninh đã ghi lại một số ý kiến tham luận tại hội thảo của các nhà quản lý, khoa học, lãnh đạo chính quyền địa phương xoay quanh các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề hiện nay.

" /> Giải pháp chính sách cho vấn đề quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 19/08/2010 - 08:41
Giải pháp chính sách cho vấn đề quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề
 

Sở Tài nguyên-Môi trường Bắc Ninh phối hợp Trung tâm bảo tồn và phát triển tài nguyên nước (Liên hiệp các hội KH &KT Việt Nam), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Quốc tế vừa tổ chức hội thảo giải pháp chính sách cho vấn đề quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phóng viên Báo Bắc Ninh đã ghi lại một số ý kiến tham luận tại hội thảo của các nhà quản lý, khoa học, lãnh đạo chính quyền địa phương xoay quanh các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề hiện nay.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

(Ông Vũ Quang Thống, Chủ tịch UBND xã Phong Khê- T.P Bắc Ninh)

Tại làng nghề Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) tình trạng ô nhiễm môi trường đã trở nên quá tải… Để khắc phục thực trạng này, chúng tôi sẽ tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và tác hại của ô nhiễm môi trường đến các cơ sở, người lao động trong làng nghề để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, từ đó có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cùng với đó, chính quyền xã đề nghị các cấp có hướng dẫn cụ thể chế độ, trách nhiệm quyền hạn cho địa phương để thành lập Ban quản lý chuyên trách; Sở Tài nguyên-Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh), Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp với địa phương làm tốt kiểm tra, xử lý vi phạm; Nhà nước quan tâm đầu tư thực hiện dự án xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Phong Khê I và cho phép chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp thực tế canh tác không hiệu quả gần khu cụm công nghiệp sang làm kho, bãi, mở rộng mặt bằng sản xuất.

L.T-N.T (Thực hiện)

Top