Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ, cơ quan Cục Thuế nhận thức việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức người cán bộ thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chuẩn mực vừa là căn cứ để từng đảng viên, công chức triển khai thực hiện cuộc vận động, vừa áp dụng vào công tác nghiệp vụ, là cơ sở để đánh giá, kiểm điểm những việc làm theo của mỗi đảng viên, công chức.

" /> Đảng bộ Cục Thuế học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 04/08/2010 - 08:58
Đảng bộ Cục Thuế học tập đạo đức Hồ Chí Minh
 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ, cơ quan Cục Thuế nhận thức việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức người cán bộ thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chuẩn mực vừa là căn cứ để từng đảng viên, công chức triển khai thực hiện cuộc vận động, vừa áp dụng vào công tác nghiệp vụ, là cơ sở để đánh giá, kiểm điểm những việc làm theo của mỗi đảng viên, công chức.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng bộ Cục Thuế: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tính chuẩn mực chung nhất, trong khi mỗi cơ quan, đơn vị đều có chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Chuẩn mực đạo đức người cán bộ thuế cụ thể hoá trên 4 tiêu chí: Đối với Nhà nước; Đối với nhân dân: Đối với đồng nghiệp; Đối với bản thân.

 

Đối với Nhà nước: Phải trung thành với Tổ quốc, bảo vệ danh dự, lợi ích quốc gia, tài sản Nhà nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi hành công vụ, quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật. Bảo vệ bí mật Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định giữ gìn bí mật số liệu, tài liệu có liên quan đến công vụ. Có tinh thần đấu tranh phòng chống lãng phí, tham ô, tham nhũng và mọi biểu hiện quan liêu hách dich vu seo cửa quyền, kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật quản lý thuế.

 

Đối với nhân dân: Tôn trọng người nộp thuế, có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi giao tiếp với nhân dân. Tận tình giải thích, giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, chính xác đồng thời lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. Cán bộ thuế phải thực sự là công bộc của nhân dân, việc gì có lợi cho dân phải cố gắng làm, việc gì có hại phải cố gắng tránh.

 

Đối với đồng nghiệp: Tôn trọng, trung thực, hợp tác vì lợi ích công vụ, lợi ích Nhà nước. Có tình thương yêu và biết khoan dung, độ lượng, đoàn kết hợp tác để cùng thực thi công vụ quản lý thuế.

 

Đối với bản thân: Thường xuyên học tập nâng cao trình độ hiểu biết và tinh thông nghiệp vụ. Năng động, sáng tạo trong công việc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, sống và làm việc theo pháp luật. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của ngành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan. Tác phong làm việc đúng mực, nghiêm túc, giao tiếp ứng xử có văn hoá. Hiếu thảo với cha mẹ, xây dựng gia đình văn hoá mới, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

 

Để triển khai có hiệu quả chuẩn mực đạo đức người cán bộ thuế, Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt để nắm rõ các nội dung tiêu chuẩn từ đó tự giác thực hiện. 4 chuẩn mực được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Thuế và từng đơn vị cùng với việc triển khai đồng bộ việc cải cách các thủ tục hành chính về thuế đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Trong quan hệ với các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cán bộ, đảng viên được phân công quản lý đã thể hiện được ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia như: Hướng dẫn và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách thuế, thu đúng, thu đủ các loại thuế theo quy định. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các đơn vị có hành vi gian lậu, trốn thuế. Qua công tác thanh tra hàng năm đã thu về cho ngân sách hàng chục tỷ đồng tiền trốn lậu thuế. Hàng năm, ngành Thuế luôn hoàn thành nghĩa vụ thu ngân sách do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao trên 20%. Năm 2008, dự toán HĐND tỉnh giao 1.150 tỷ đồng, thực thu 1.947 tỷ, bằng 125,6%. Cục Thuế được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc. Năm 2009, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu 1775 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 2300 tỷ đồng, đây cũng là năm nền kinh tế chịu nhiều tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế, miễn thuế thu nhập cá nhân và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp song Cục Thuế  vẫn đạt mức thu 2608 tỷ đồng.

 

Việc cải cách các thủ tục hành chính về thuế được thực hiện theo biểu mẫu đã giảm đáng kể giấy tờ và tăng nhanh thời gian của người nộp thuế thay vì thời gian chờ đợi thông báo như trước đây. Các ưu đãi về thuế do doanh nghiệp tự xác định căn cứ vào chính sách thay vì phải làm đơn. Việc cấp mã số thuế thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

 

Cơ quan Thuế xây dựng quy chế đánh giá đảng viên, cán bộ hàng tháng bằng cách cho điểm theo từng tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị công tác. Nhiều năm qua, đơn vị không có cán bộ nào bị người nộp thuế khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực thi công vụ. Tập thể Đảng bộ, cơ quan tạo thành một khối thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan vững mạnh. Năm 2008, Đảng bộ được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen, nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

 

Đào Đình Khoa

 

Top