Ngày 27-11-2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án 1956 “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

" /> Đề án 1956, hướng mở cho lao động nông thôn
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 03/08/2010 - 08:18
Đề án 1956, hướng mở cho lao động nông thôn
 

Ngày 27-11-2009, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án 1956 “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Hiện nay, lao động nông thôn chiếm chủ yếu tổng số lao động trong toàn tỉnh. Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn được thực hiện thường xuyên, song số lượng lao động qua đào tạo nghề còn thấp, mỗi năm chỉ có khoảng 4000-4500 người. Một mặt do kinh phí hạn hẹp, cơ sở hạ tầng phục vụ cho đào tạo nghề còn hạn chế, nhiều ngành, nghề chưa phù hợp với thực tế. Mặt khác nhận thức của người dân trong quá trình học nghề chưa đầy đủ dẫn tới số lượng, chất lượng đào tạo không bảo đảm.

 

Theo Dự thảo Đề án 1956 của tỉnh thì mỗi năm tỉnh sẽ đào tạo nghề cho 10.000-11.000 lao động nông thôn. Đối tượng được đào tạo trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác. Các đối tượng cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội, chính quyền và công chức chuyên môn xã, cán bộ nguồn bổ sung cho công chức xã cũng được học nghề.

 

Chính sách hỗ trợ kinh phí đối với người học có tác dụng khuyến khích và giúp lao động nông thôn khắc phục khó khăn trong quá trình học nghề. Lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác sẽ được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng), với mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khoá học; hỗ trợ 15 nghìn đồng tiền ăn/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại không quá 200 nghìn người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú 15km trở lên. Đối với lao động thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học. Lao động nông thôn khác được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/khoá học nghề ngắn hạn. Ngoài ra, lao động còn được vay vốn ưu đãi để học nghề theo nhu cầu và tạo việc làm sau khi học nghề.

 

Cùng với việc hỗ trợ lao động học nghề, Đề án còn có chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ học tập và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đề án sẽ được thực hiện theo kế hoạch từng năm, có rà soát, bổ sung đối tượng, chính sách hỗ trợ và các giải pháp thực hiện. Hiện Đề án đang được gấp rút xây dựng và triển khai ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

 

Để thực hiện Đề án 1956 có hiệu quả, Ban chỉ đạo 1956 của tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ đôn đốc, tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Đề án 1956 đi vào cuộc sống là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm bền vững, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Đây chính là hướng mở để thoát nghèo và thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

 

Bài, ảnh: Lan Ninh

Top