Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ đợt 1 năm 2010.

" /> Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ đợt 1 năm 2010
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 28/04/2010 - 09:16
Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ đợt 1 năm 2010
 

Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ đợt 1 năm 2010.

Năm 2010, nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ của tỉnh được triển khai toàn diện từ chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, lực lượng dân quân cơ động, binh chủng và chiến sỹ dân quân tại chỗ từ năm thứ hai đến năm thứ năm.

 

Nội dung giáo dục chính trị, pháp luật tập trung vào Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ; nội dung cơ bản pháp lệnh Dân quân tự vệ; âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước ta; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của địa phương; công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn; kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

Về quân sự, nội dung huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, song chú trọng huấn luyện thuần thục kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của cá nhân và phân đội; phối hợp giữa dân quân tự vệ với các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

 

Các đơn vị đều tổ chức huấn luyện theo mô hình cụm xã; trung đội dân quân cơ động, chiến sỹ dân quân năm thứ hai đến năm thứ năm huấn luyện tại xã, do Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đảm nhiệm. Chiến sỹ năm thứ nhất và binh chủng chuyên môn huấn luyện tại cụm, do cán bộ Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lên lớp.

 

Để công tác huấn luyện dân quân tự vệ đạt chất lượng, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, Ban CHQS các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn cán bộ, tổ chức đăng ký công dân trong đô tuổi dân quân tự vệ, chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường bãi tập theo đúng quy định. Tổ chức phát động phong trào thi đua trong huấn luyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia phục vụ huấn luyện tại các cơ sở và tại cụm.

 

Kết quả huấn luyện đợt 1 sẽ là cơ sở để Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ những đợt tiếp theo trong năm 2010 theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

 

Bùi Khắc Trưng

Bộ CHQS tỉnh

Top