Sau 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế và lực của ta trên chiến trường đã lớn mạnh. Đảng ta kịp thời có quyết định sáng suốt tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây là một quyết định lịch sử mở đường tới thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam Xuân 1975.

" /> Quyết định lịch sử của Đảng về giải phóng hoàn toàn miền Nam xuân 1975
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 12/04/2010 - 08:50
Quyết định lịch sử của Đảng về giải phóng hoàn toàn miền Nam xuân 1975
 

Sau 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế và lực của ta trên chiến trường đã lớn mạnh. Đảng ta kịp thời có quyết định sáng suốt tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây là một quyết định lịch sử mở đường tới thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam Xuân 1975.

Tại Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974) bàn về chủ trương giải phóng miền Nam đã chỉ rõ: Mỹ rất ngoan cố và còn nhiều âm mưu thâm độc, nhưng đã rút quân ra và tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” thì việc quay lại không phải dễ; dù Mỹ có can thiệp trở lại chừng mực nào đó thì cũng không xoay chuyển được tình thế, nhân dân ta vẫn thắng. Từ nhận định đó, Hội nghị đề ra nhiệm vụ trung tâm trước mắt của nhân dân cả nước là: Động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ở cả hai miền, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy cuối cùng, đưa chiến tranh cách mạng phát triển đến mức độ cao nhất, tiêu diệt và làm tan rã quân ngụy, đánh chiếm Sài Gòn, sào huyệt trung tâm của địch cũng như tất cả các thành thị khác; đánh đổ ngụy quyền Trung ương và các cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà. Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976.

 

Cụ thể hóa nội dung trên, Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1-1975 cho rằng thế và lực của cách mạng đã thể hiện trên các mặt sau đây:

 

Một là, ta đã giành quyền chủ động tiến công địch trên khắp các chiến trường; Hai là, những binh đoàn chủ lực cơ động và những nguồn dự trữ chiến lược của ta đã được xây dựng đủ; Ba là, phong trào đấu tranh chính trị đòi hòa bình, độc lập, hòa hợp dân tộc đã được phát động; Bốn là, thế giới đồng tình, ủng hộ ta trừng trị bọn lấn chiếm. Hội nghị nhất trí khẳng định: trước tình thế mới, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu khó bề đứng vững.

 

Ngày 6-1-1975, tin giải phóng thị xã Phước Long làm cho Hội nghị càng thêm tin chắc rằng quân Mỹ không thể trở lại miền Nam và việc giải phóng miền Nam có thể tiến hành với nhịp độ nhanh hơn. Hội nghị vạch rõ: nắm vững thời cơ lịch sử, mở nhiều chiến dich vu seo tổng hợp liên tiếp, đánh những trận đánh quyết định, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy, thắng địch tại sào huyệt quan trọng nhất của chúng là Sài Gòn.

 

Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 năm 1974 và tháng 1 năm 1975 có ý nghĩa lịch sử soi đường cho nhân dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 

Khi Chiến dịch Tây Nguyên (từ 10-3-1975 đến 24-3-1975) đang diễn ra, ngày 18-3-1975 Bộ Chính trị họp xác định chủ trương giải phóng miền Nam trong năm 1975. Và khi chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi, Chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ 21-3-1975 đến 29-3-1975) đang tiếp diễn, ngày 25-3-1975 Bộ Chính trị bổ sung quyết tâm chiến lược: giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. Khi Huế-Đà Nẵng được giải phóng, ngày 31-3-1975 Bộ Chính trị nhận định: Thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt cuối cùng của địch đã chín muồi. Từ giờ phút này trận chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu. Bộ Chính trị hạ quyết tâm: Nắm vững thời cơ chiến lược hơn nữa, với tư tưởng thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4 năm 1975. Bộ Chính trị còn quyết định một số mặt công tác lớn cấp bách cho trận đánh cuối cùng.

 

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, 5 quân đoàn binh chủng hợp thành cùng nhiều đơn vị công binh, pháo binh, phòng không, xe tăng, đặc công ào ạt tiến công về chiến trường trọng điểm, sào huyệt cuối cùng của Mỹ-Ngụy. Các đơn vị vừa đi vừa đánh địch, vừa mở đường, bắc cầu. Cả dân tộc lên đường, cả nước ra trận.

 

Từ ngày 26-4-1975 đến ngày 30-4-1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Sáng 30-4, quân ta đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố. 10 giờ 45 phút, xe tăng của Quân đoàn 2 húc đổ cánh cổng sắt của Dinh Độc lập, bắt sống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các ngụy quyền, buộc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu thành phố Sài Gòn-Gia Định hoàn toàn giải phóng. Ngày 30-4 và 1-5 ta giải phóng các địa phương còn lại ở Nam Bộ và các đảo trong hải phận của ta. Ngày 2-5-1975, miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng.

 

Thực hiện quyết tâm của Đảng, qua 50 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn lực lượng ngụy quân với hơn 1 triệu tên, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xóa bỏ ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

 

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh quyết định lịch sử của Đảng về giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975 là đúng đắn, độc đáo và sáng tạo. 35 năm qua, quyết tâm lớn và thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam mãi mãi là niềm tin, niềm tự hào và là bài học kinh nghiệm quý cho chúng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

 

Đại tá, Th.s Mai Văn Thanh

Khoa Lịch sử Đảng, Trường Sỹ quan Chính trị

Top