Đương Xá là thôn lớn đông dân cư của phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh). Thôn có 739 hộ, 3600 nhân khẩu chia thành 3 xóm: Chanh, Láng và Soi Núi. Hệ thống chính trị của thôn bao gồm chi bộ với 72 đảng viên, HTX dịch vụ nông nghiệp toàn thôn, ban Mặt trận thôn và các đoàn thể chính trị-xã hội.

" /> Đương Xá - Điển hình “dân vận khéo”
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 07/04/2010 - 09:23
Đương Xá - Điển hình “dân vận khéo”
 

Đương Xá là thôn lớn đông dân cư của phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh). Thôn có 739 hộ, 3600 nhân khẩu chia thành 3 xóm: Chanh, Láng và Soi Núi. Hệ thống chính trị của thôn bao gồm chi bộ với 72 đảng viên, HTX dịch vụ nông nghiệp toàn thôn, ban Mặt trận thôn và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Thực hiện chủ trương thành lập tổ dân vận ở khu dân cư và triển khai mô hình “Công tác dân vận khéo”, thôn Đương Xá đã thành lập tổ Dân vận với 21 thành viên. Đồng chí Bí thư Chi bộ làm tổ trưởng, trưởng thôn, trưởng xóm làm tổ phó, chủ nhiệm HTX, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tham gia thành viên. Tổ Dân vận đã xây dựng qui chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và lựa chọn những vấn đề khó của địa phương để triển khai mô hình “Dân vận khéo”.

 

Để tạo điều kiện cho các tổ Dân vận khu dân cư hoạt động có hiệu quả, Đảng ủy phường đã tổ chức tập huấn cho toàn thể các thành viên về công tác Dân vận của Đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó các thành viên trong tổ đã nâng cao nhận thức về công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phản ánh cho cấp ủy, chính quyền những tâm tư nguyện vọng và vấn đề bức xúc trên mọi lĩnh vực; đồng thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ phù hợp.

 

Thông qua các hội nghị, giao ban… và hệ thống truyền thanh của thôn, tổ dân vận đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những việc địa phương đang tập trung chỉ đạo thực hiện. Từ nhận thức đúng, đến hành động đúng, nhiều việc ban đầu tưởng chừng khó khăn, phức tạp, nhưng khi nhân dân hiểu đúng, đồng tình thực hiện đều đạt hiệu quả cao. Điển hình là chủ trương cải tạo nâng cấp đường vào khu lò gốm Đương Xá đi qua xóm Soi Núi do tỉnh và thành phố đầu tư kinh phí. Với chiều dài gần một nghìn mét liên quan đến nhiều hộ dân cư bên đường, ban đầu có khá nhiều thắc mắc, đề nghị đền bù tiền đất hoa lợi. Sau khi họp dân tuyên truyền, giải thích về lợi ích của Nhà nước gắn với lợi ích của những hộ dân trong thôn, nhân dân xóm Soi Núi đã đồng tình ủng hộ. Hơn 100 bụi tre và cây ăn quả lâu năm đã được các hộ tự giác chặt và thu dọn mặt bằng. 9 hộ đã tự nguyện hiến gần 600m2 đất thổ cư, trong đó 5 hộ phải tháo dỡ cổng và 60m tường bao. Trong số 9 chủ hộ có một đảng viên và nhiều cụ cao tuổi đã gương mẫu tiên phong để quần chúng noi theo. Nhờ đó con đường đã được hoàn thành đúng tiến độ.

 

Chủ trương xây dựng đường cấp nước sạch tới các hộ dân trong thôn Đương Xá và giải quyết ô nhiễm môi trường sông Ngũ Huyện Khê lúc đầu cũng gặp khó khăn. Song nhờ hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận, nhân dân đã thống nhất cao với các giải pháp của địa phương. Việc thi công đường cấp nước sạch được thực hiện khá thuận lợi. Nhiều hộ tự giác tháo dỡ một phần móng nhà, ngõ đi và đường bê tông… để lắp đường ống dẫn nước. Tình trạng rác thải ùn tắc sông Ngũ Huyện Khê đoạn qua thôn đã được nhân dân thống nhất cao việc phân cấp quản lý: Thôn có trách nhiệm huy động nhân dân thu gom rác thải; phường kiểm tra và xử lý các đơn vị, doanh nghiệp xả nước thải gây ô nhiễm dòng sông. Nhân dân đã tự giác đóng  góp kinh phí, thuê người thu gom rác đổ đúng nơi qui định. Tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây cơ bản được giải quyết.  

 

Dự án qui hoạch vùng rau màu chất lượng cao của thành phố trên diện tích canh tác của thôn với 100 hộ phải thu hồi hơn 2000m2 đất canh tác được thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, có một vướng mắc của 2 hộ và 2 dòng họ về vấn đề di chuyển mồ mả. Tổ Dân vận đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải thích và lắng nghe nguyện vọng của các bên liên quan, trên cơ sở đó tham mưu với chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển mộ. Hai hộ gia đình đồng tình nhận hỗ trợ và tự nguyện chuyển mộ về nơi qui hoạch. Hai dòng họ có khu mộ đồng ý hiến hơn 60m2 đất để làm đường đi bảo đảm đúng qui hoạch.

 

Từ thực tiễn nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong thực hiện mô hình “Công tác dân vận khéo” để các địa phương tham khảo: Nội dung, mục tiêu mô hình phải phù hợp; Lực lượng tham gia đông đảo, có sự phối hợp đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhiệt tình, trách nhiệm và gương mẫu; Hiểu biết thấu đáo, cặn kẽ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các qui định cụ thể của địa phương. Quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân linh hoạt, sáng tạo trong từng tình huống cụ thể, giải thích phải rõ ràng, dễ hiểu; kết hợp hài hòa giữa thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở với tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò của cá nhân, lực lượng có uy tín trong cộng đồng.

 

Trọng Linh

Top