Năm 2009 là năm thứ 5 liên tiếp công tác quốc phòng-quân sự địa phương (QP-QSĐP) của tỉnh Bắc Ninh được Bộ Quốc phòng tặng cờ và bằng khen là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu I. Đây là cơ sở cho lực lượng quân sự tỉnh tiếp tục phát huy, thực hiện ngày càng có chiều sâu vững chắc nhiệm vụ QP-QSĐP, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

" /> Công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương ngày càng vững chắc
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 29/01/2010 - 08:18
Công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương ngày càng vững chắc
 

Năm 2009 là năm thứ 5 liên tiếp công tác quốc phòng-quân sự địa phương (QP-QSĐP) của tỉnh Bắc Ninh được Bộ Quốc phòng tặng cờ và bằng khen là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu I. Đây là cơ sở cho lực lượng quân sự tỉnh tiếp tục phát huy, thực hiện ngày càng có chiều sâu vững chắc nhiệm vụ QP-QSĐP, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm 2009, mặc dù có nhiều khó khăn chi phối thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan Quân khu; các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân và giải quyết chính sách hậu phương Quân đội từng bước đi vào chiều sâu vững chắc. Công tác QP-QSĐP phát triển đồng đều, toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với xây dựng tiềm lực QP-AN, xây dựng LLVT trong khu vực vững về mọi mặt, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo diễn tập PCLB huyện Lương Tài, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Yên Phong; các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão có đổi mới về nội dung, phương pháp vận dụng tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị.

 

Công tác GDQP-AN, đã phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH chỉ đạo các trường tổ chức GDQP-AN cho học sinh-sinh viên có nền nếp. Tổ chức tập huấn cho 70 đồng chí giáo viên, đào tạo ngắn hạn cho 32 giáo viên chuyên trách công tác GDQP-AN. Năm học 2008-2009 có 36/51 trường THPT tổ chức học phân phối theo chương trình môn học, vượt 78% so năm 2008. Cơ quan Quân sự các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện bảo đảm hậu cần-kỹ thuật cho nhiệm vụ QP-QSĐP. Góp phần giữ vững và phát triển kinh tế-xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng.

 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số nhiệm vụ QP-QSĐP còn yếu như: Việc xây dựng thế trận KVPT theo Nghị quyết số 28 và Nghị định 152 còn chậm, quản lý công trình Quốc phòng, nhất là các điểm cao có giá trị chiến thuật phát hiện có đơn vị xử lý chưa kiên quyết. Để thực hiện tốt công tác quốc phòng-quân sự địa phương năm 2010 và những năm tiếp theo, đồng chí Thiếu tướng Bế Xuân Trường, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu I yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời mọi vấn đề nảy sinh, bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp không để bị động, bất ngờ. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới”. Chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, thực hiện kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới”. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Triển khai hướng dẫn các địa phương trực tiếp thực hiện khâu “3 gặp, 4 biết”. Thực hiện bước hai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực.

 

 L.K

Top