Ngày 14-1-1976 trường Sĩ quan Chính trị được thành lập có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên đại đội cho toàn quân. Ngày 3-10-1978 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 28/QĐ-TƯ xác định trường Sĩ quan Chính trị là trường Đảng tập trung trong quân đội nằm trong hệ thống đại học Mác-Lênin có nhiệm vụ đào tạo cán bộ công tác Đảng, công tác chính trị cấp phân đội giúp bạn Lào và Campuchia đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị cơ sở.

" /> Trường Sĩ quan Chính trị - 34 năm một chặng đường vẻ vang
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 13/01/2010 - 08:34
Trường Sĩ quan Chính trị - 34 năm một chặng đường vẻ vang
 

Ngày 14-1-1976 trường Sĩ quan Chính trị được thành lập có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên đại đội cho toàn quân. Ngày 3-10-1978 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 28/QĐ-TƯ xác định trường Sĩ quan Chính trị là trường Đảng tập trung trong quân đội nằm trong hệ thống đại học Mác-Lênin có nhiệm vụ đào tạo cán bộ công tác Đảng, công tác chính trị cấp phân đội giúp bạn Lào và Campuchia đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị cơ sở.

Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành liên tục của một cơ sở đào tạo cán bộ của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội về chính trị. Từ ngày 1-1-1982 theo Quyết định số 814/QP của Bộ Quốc phòng, trường Sĩ quan Chính trị đổi tên thành trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng. Từ tháng 11-1995 trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự hợp nhất với Học viện Chính trị quân sự thành cơ sở II của Học viện theo Quyết định số 687/QĐ-QP ngày 8-8-1995 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quán triệt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam. Theo Quyết định số 69/QĐ-BQP ngày 22-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trường Sĩ quan Chính trị được tái thành lập với chức năng nhiệm vụ vẫn là sự tiếp nối truyền thống của trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự trước kia.

 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, trường đã tập trung giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ: tiếp tục xác định rõ mô hình mục tiêu đào tạo, bổ sung hoàn thiện, đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy-học, đầu tư cơ sở vật chất phương tiện, biên soạn mới và bổ sung hệ thống giáo trình tài liệu tham khảo, tài liệu thực hành… kiện toàn tổ chức biên chế, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng bảo đảm chất lượng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ giáo dục-đào tạo. Trong năm học 2008-2009 với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đã tổ chức, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng 55 lớp của các khóa với gần 3.000 học viên, có 71,59% học viên học tập đạt khá, giỏi; phân loại rèn luyện có 98,68% đạt khá, tốt. Năm 2009 có 438 học viên tốt nghiệp trong đó có 404 học viên đào tạo chính trị viên bậc đại học, có 7 học viên xếp loại giỏi. Phân loại chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên có 97,09% đạt khá, tốt, có 22 đồng chí được bầu chọn là giảng viên dạy giỏi cấp trường. Bước vào những năm học tiếp theo, nhiệm vụ đặt ra với nhà trường rất nặng nề. Trong bối cảnh đất nước, quân đội có sự phát triển mới đòi hỏi nhà trường cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Phát huy truyền thống 34 năm, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên trường Sĩ quan Chính trị nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện tác phong công tác, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao trình độ mọi mặt tiến công vào nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xây dựng trường thành trường Đại học quân sự, trường Đảng trong quân đội, trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn-quân sự cho toàn quân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ tri thức quân sự cách mạng, nêu tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế.

 

Lê Tuấn Anh

Khoa công tác Đảng, công tác chính trị trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh

Top