Nhận thức ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đề án của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”, những năm qua Đảng bộ xã Liên Bão (Tiên Du) đã nỗ lực với nhiều  giải pháp đạt những thành tích đáng khích lệ trong công tác xây dựng Đảng.

" /> Đảng bộ xã Liên Bão nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 29/12/2009 - 08:50
Đảng bộ xã Liên Bão nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
 

Nhận thức ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đề án của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”, những năm qua Đảng bộ xã Liên Bão (Tiên Du) đã nỗ lực với nhiều  giải pháp đạt những thành tích đáng khích lệ trong công tác xây dựng Đảng.

Liên Bão với hơn 9 nghìn dân, địa bàn sát trung tâm huyện- địa bàn trọng điểm quy hoạch xây dựng nhiều cơ quan, đơn vị... Đất chuyển giao cho các dự án đã chiếm hơn 50% diện tích đất tự nhiên. Từ đó tạo ra không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án của Tỉnh uỷ.

 

Xác định rõ những khó khăn, Đảng uỷ xã đã nghiêm túc tổ chức triển khai đề án theo các bước từ xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động sát hợp với thực tế; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp uỷ, chi uỷ, đảng viên. Triển khai đăng ký chỉ tiêu thi đua cho các chi bộ, đảng viên (100% chi bộ đăng ký đạt trong sạch vững mạnh). Phân công ủy viên phụ trách các chi bộ vừa giám sát vừa hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở thực hiện kế hoạch, đồng thời giải quyết vướng mắc phát sinh. “ Giải pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường công tác giám sát trong Đảng để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn việc thực hiện nhiệm vụ”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dương Sỹ Phương chia sẻ.

 

Đến nay, Đảng bộ có 9 tổ chức cơ sở Đảng với 287 đảng viên. Trong đó 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan xã. Thực hiện “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng uỷ xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các chi bộ trong toàn đảng bộ để xây dựng và triển khai công tác nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng đảm bảo “Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu”. Cử cán bộ cấp uỷ tham dự sinh hoạt cùng các chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng để đảng viên tích cực đóng góp có hiệu quả trong việc xây dựng nghị quyết của chi, Đảng bộ. Cũng từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên đã có chuyển biến tích cực. Số đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ không ngừng tăng từ 75% (2006), 80% (2007) và 85% (2008). Việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Nêu cao được tinh thần, trách nhiệm mạnh dạn phê và tự phê nên việc bình xét, phân loại TCCS Đảng và đảng viên trong những năm qua được đảm bảo về chất lượng và tính chính xác cao. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tăng từ 75% (2006) lên gần 80% (2008), không có chi bộ yếu, kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 82% (2006) lên 86% (2008). Công tác phát triển Đảng được chú trọng thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Tính từ năm 2006 đến nay đã cử 47 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đã kết nạp 26 đảng viên mới (hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra).

 

Với phương châm xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh gắn với củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác giám sát được chú trọng và đẩy mạnh, không ngừng tăng về số lần và chất lượng giám sát từ 6 cuộc (2006) lên 10 cuộc (2008). Từ đó kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ lãnh đạo của cấp uỷ, uốn nắn nhắc nhở những biểu hiện vi phạm. Kết hợp với đẩy mạnh việc sửa đổi lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính đã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đánh giá về vai trò và hiệu quả của đề án, đồng chí Trần Duy Lâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Sau khi có đề án, sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ được thực hiện đúng quy trình, nền nếp và thường xuyên hơn. Vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và đảng viên được đề cao trong mọi lĩnh vực công tác. Xếp loại của Đảng bộ không ngừng tiến lên từ loại khá (2006) trở thành trong sạch vững mạnh (2007, 2008) và đủ tiêu chuẩn đề nghị xét trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2009).”.

 

Bài, ảnh: Bảo Anh

Top