Xác định rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Quản lý khai thác, sử dụng vũ khí, thiết bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ 50), những năm qua, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh đặc biệt coi trọng thực hiện, đạt nhiều thành tích cao.

" /> Coi trọng thực hiện “Cuộc vận động 50”
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 17/12/2009 - 09:27
Coi trọng thực hiện “Cuộc vận động 50”
 

Xác định rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Quản lý khai thác, sử dụng vũ khí, thiết bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ 50), những năm qua, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh đặc biệt coi trọng thực hiện, đạt nhiều thành tích cao.

Song song với thường xuyên quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng CVĐ 50 đến từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và Ban CHQS các xã, phường, hằng năm, Đảng uỷ đều có Nghị quyết lãnh đạo, phân công chỉ đạo trực tiếp công tác kỹ thuật, nắm bắt và kịp thời cùng chiến sỹ tháo gỡ những vướng mắc. Ban CHQS Thành phố coi trọng công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, phân công, phân nhiệm chiến sỹ đảm trách một cách hợp lý sao cho mỗi người đều phát huy hết khả năng sẵn có. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thường xuyên đầu tư, xây dựng, củng cố cơ sở bảo đảm kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kỹ thuật. Hằng năm, chọn lựa những cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu để tham gia hội thao, hội thi do Bộ CHQS tỉnh và Quân khu I tổ chức. Đặc biệt là gắn với phong trào thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giúp cho cuộc vận động đi vào chiều sâu.

 

100% đơn vị trong toàn lực lượng đã  xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện được phân nhóm, quản lý chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng. Công tác bảo đảm sử dụng các loại vũ khí, thiết bị trong lực lượng thực hiện đúng quy định; duy tu, bảo dưỡng thực hiện đúng quy trình. Đối với các kho bảo quản bảo đảm nguyên tắc an toàn, quy trình cấp, phát, tiếp nhận vận chuyển không để xảy ra mất mát, cháy nổ, xuống cấp... Trong quá trình thực hiện, các đơn vị luôn chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới vào thực hiện duy tu, bảo dưỡng vũ khí, trang thiết bị, đồng thời nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều nội dung, phương pháp nhằm sử dụng tối đa công suất của các phương tiện, bảo đảm chống cháy, nổ, an toàn giao thông.

 

Nhờ vậy, CVĐ 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” ở Ban CHQS thành phố Bắc Ninh đã đạt những kết quả cao, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Năm 2007, đơn vị được Cục Kỹ thuật Quân khu I kiểm tra, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2009, tham gia Hội thao kỹ thuật cấp Bộ CHQS tỉnh đạt giải Nhì, trong 5 năm 2004-2009, toàn đơn vị không xảy ra mất an toàn giao thông. Đây là những tiền đề để đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 đạt kết quả cao trong thời gian tới.

 

Quách Đăng Được

Top