Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X phát động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

" /> Chi bộ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 16/11/2009 - 10:25
Chi bộ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X phát động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, trước hết trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

 

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa thiết thực đó, Chi bộ Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, thời gian, nội dung, phương pháp tiến hành, đồng thời quán triệt sâu sắc đến từng đảng viên, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, các đoàn viên, hội viên về mục đích, ý nghĩa, các bước triển khai Cuộc vận động.

 

Trên cơ sở được học tập từng chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Đài đã hướng dẫn và tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức cơ quan viết bản thu hoạch tự liên hệ, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc rèn luyện, học tập theo các chuẩn mực tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời là nội dung để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, viên chức hàng năm; tổ chức cho cán bộ, viên chức, lao động trong cơ quan góp ý bằng phiếu cho các đảng viên trong chi bộ về những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại về phẩm chất đạo đức để từ đó mỗi đảng viên tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu hoàn thiện mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để cụ thể hoá việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Đài còn xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người làm báo với những nội dung cụ thể, thiết thực, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan để mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi rọi làm theo.

 

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí văn học, nghệ thuật, về chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lãnh đạo, Chi bộ cơ quan phát động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng tham gia Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc, giải báo chí Ngô Gia Tự; khuyến khích cán bộ viết về các gương điển hình tiên tiến đã được lựa chọn ở cấp huyện tham gia vào cuốn sách “Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Từ sự kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao ý thức đạo đức và thực hiện các hành vi đạo đức “Học tập và làm theo” cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, sự phân công công việc cụ thể theo hướng chuyên môn hoá (theo mảng đề tài, lĩnh vực đời sống, đơn vị công tác…) các tin, bài của phóng viên đã phản ánh sâu hơn về lĩnh vực chuyên môn của các ngành, cơ quan, đơn vị khắc phục cơ bản tình trạng hội nghị chờ phóng viên vì đến muộn... Cùng với kết quả đó, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên cả hai sóng phát thanh, truyền hình, sản xuất vi nhét cổ động có nội dung về Cuộc vận động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi toạ đàm, giao lưu… phản ánh kịp thời các bước triển khai Cuộc vận động ở các chi bộ, đảng bộ, những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp cho Cuộc vận động; tăng cường giới thiệu các gương điển hình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua nhiều thể loại báo chí như: Phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự ngắn, phim tài liệu… Kể từ khi phát động Cuộc vận động đến hết tháng 8-2009, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã sản xuất được tổng số trên 1500 tin, bài và phát sóng nhiều bộ phim truyện, phim tài liệu, phim khoa giáo, ca nhạc, văn nghệ có nội dung về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó sản xuất và phát sóng 20 chuyên mục thời lượng 45 phút/chương trình; 140 mục, tiết mục, thời lượng từ 12 đến 15 phút/chương trình; 5 chương trình hội thi kể chuyện, 16 bài giảng về các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, trên 30 chương trình toạ đàm, giao lưu phản ánh về việc thực hiện Cuộc vận động ở các Đảng bộ, cơ quan trong tỉnh…

 

Trao đổi với chúng tôi về những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của Chi bộ Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Đài đánh giá: Nhận thức của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét. Cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan đã tích cực, tự giác hơn trong học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, tạo bầu không khí làm việc cởi mở, dân chủ, trách nhiệm. Tin bài của phóng viên đã bảo đảm hơn tính sáng tạo, chân thực, chính xác, khách quan, chống được tính vụ lợi trong hoạt động nghiệp vụ… Những nhận xét này càng được khẳng định rõ hơn qua việc đánh giá chất lượng đảng viên từ  năm 2007 đến tháng 8-2009 có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ được Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh chọn cử, đề nghị Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh khen thưởng. Đặc biệt năm 2008, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho những thành tích công tác đã đạt được.

 

Ngô Thanh Phương

Top