Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Báo Bắc Ninh giới thiệu một số tấm gương tiêu biểu vừa được Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng.

" /> Những điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 03/09/2009 - 08:12
Những điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Báo Bắc Ninh giới thiệu một số tấm gương tiêu biểu vừa được Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động giúp hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới

(Ông Nguyễn Duy Thụy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Điện lực Bắc Ninh)

Điện lực Bắc Ninh có đông cán bộ, công nhân viên chức, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đặc thù nhạy cảm. Đảng uỷ, lãnh đạo Điện lực Bắc Ninh xác định việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhân tố quan trọng để xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh. Hai năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động của đơn vị ra sức học tập tư tưởng của Bác, gắn với kết quả thi đua sản xuất kinh doanh. Nhằm tạo hành lang pháp lý để thực hiện Cuộc vận động đi vào thực chất, chúng tôi rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện xây dựng 18 Quy chế quản lý nội bộ giúp công tác quản lý có hiệu quả hơn. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng xong “chuẩn mực đạo đức người thợ điện” trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Theo đó, cán bộ các phòng, ban phải tốt nghiệp đại học; công nhân phải được đào tạo trong các trường nghề; bản thân cán bộ, công nhân viên và người thân trong gia đình không sử dụng chất gây nghiện…

 

Sắp tới Điện lực Bắc Ninh sẽ phát triển thành công ty TNHH một thành viên với hai chỉ tiêu lớn cần phấn đấu: Thực hiện được giá bán nội bộ và tạo ra lợi nhuận theo công ty Điện lực miền Bắc giao. Đây là một thử thách lớn đối với đơn vị. Chúng tôi xác định cần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Trong đó, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được xác định là một trong những giải pháp quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Phát huy vai trò Đoàn thanh niên trong thực hiện Cuộc vận động

(Bà Dương Thị Thu Hoà, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó phòng KCS  Công ty May Đáp Cầu)

Nhiều năm qua, Công ty May Đáp Cầu luôn bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động cũng như thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Thực hiện Cuộc vận động, Công ty đã tổ chức tọa đàm về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giờ làm… Phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất: Sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải chuyền nhanh, vét chuyền gọn; sáng tác mẫu mốt mới… Từ đó, làm lợi hàng trăm triệu đồng và góp phần nâng cao thương hiệu công ty trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

 

 Đoàn thanh niên Công ty, với vai trò tiền phong, xung kích đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động: Tổ chức phát thanh 1 tuần 2 buổi tuyên truyền về tấm gương của Bác trên hệ thống truyền thanh công ty; phối hợp với Hội CCB tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên; thành lập đội Cờ đỏ, Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng; thành lập các Dây chuyền thanh niên xung kích trong lao động sản xuất; tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên (cải tạo môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; viết sổ nhật ký Làm theo lời Bác)…

 

Phục vụ nhân dân bắt đầu từ cách ứng xử

(Ông Bùi Thế Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh)

Viễn thông Bắc Ninh có nhiệm vụ quan trọng là duy trì mạng thông tin thông suốt phục vụ nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Do đặc thù của ngành, hàng ngày phải giao tiếp với rất nhiều khách hàng nên thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp của cán bộ, công chức và người lao động ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Học tập và làm theo tấm gương của Bác là một dịp tốt để cán bộ, công nhân viên và người lao động tu dưỡng đạo đức, xây dựng tác phong phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Thực hiện 5 bài học truyền thống ngành “trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình”, với mục tiêu sản xuất kinh doanh “nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi, văn minh”, Viễn thông Bắc Ninh đã cụ thể hoá Cuộc vận động đến tất cả cán bộ, công nhân viên. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi được phát động như: phong trào “ngày thứ 7 cộng sản” (phát động các đoàn viên thanh niên không kể ngày nghỉ, ngày lễ xuống các huyện lắp đặt kịp thời các dich vu seo vụ viễn thông-công nghệ thông tin, xử lý sự cố); phong trào rút ngắn thời gian mất liên lạc của các thuê bao; phong trào hưởng ứng cuộc vận động “văn minh bưu điện”, nữ giao dịch viên duyên dáng kinh doanh giỏi… Hàng năm, Viễn thông Bắc Ninh tổ chức nhiều hội thi nhằm nâng cao kỹ năng tiếp thị bán hàng, hiểu biết pháp luật… tham gia các phong trào đóng góp quỹ từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, công nhân viên lao động.

 

Thực hành tiết kiệm phục vụ sản xuất kinh doanh

(Ông Hán Hoàng Yến, Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc Ninh)

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty về phong cách, thái độ tự giác làm việc “Không chỉ làm theo thì giờ, mà làm theo việc”. Để thực hiện mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và tiết kiệm”, Bảo Minh đã đề ra phương châm hoạt động “Bảo Minh tận tình phục vụ”, chi bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức với khẩu hiệu “5 không và 5 gương mẫu”. Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm tới thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, thực hiện khoán chi đến các phòng. áp dụng sáng kiến khai báo phát sinh giấy chứng nhận bảo hiểm về công ty qua tin nhắn điện thoại thay cho bản fax giảm chi phí từ 3000 đồng/lượt xuống còn 500 đồng/lượt. Năm 2008, Công ty tiết kiệm hơn 100 triệu đồng chi quản lý. Đặc thù thời gian bán hàng dài, để bảo đảm lợi ích khách hàng công ty ban hành bộ tiêu chuẩn phục vụ khách hàng, công khai thủ tục bồi thường để khách hàng nắm được và tránh tiêu cực của cán bộ, nhân viên.

 

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”

(Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ sản xuất Phân xưởng cơ điện Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn)

Phát động phong trào thi đua ái quốc,  Bác nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”.  Tôi nghĩ học theo Bác đã khó, làm theo Bác còn khó hơn nhiều. Nhưng khắc ghi lời dạy của Người, tôi đã không ngừng thi đua và có nhiều đóng góp tích cực. Với cương vị là Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ sản xuất phân xưởng cơ điện, tôi luôn trăn trở tìm những cách làm hay để hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như: phô tô Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác cho các thành viên trong Tổ; đồng thời động viên mọi người phát huy tinh thần tự lực, tự cường với phương châm: khó mấy cũng phải tự suy nghĩ, tự giải quyết công việc cho nhanh và hiệu quả nhất. Từ đó, đã phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân tạo thành sức mạnh tập thể nâng cao năng suất, hiệu quả lao động (tất cả thành viên trong tổ đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tập thể có nhiều đề tài cải tiến, thiết kế chế tạo). Bản thân tôi luôn gương mẫu, tận tụy trong mọi công việc, đến nay đã có hàng chục sáng kiến (bình quân mỗi năm có từ 4 đến 6 sáng kiến), tiêu biểu như: cải tiến bộ dao cắt bóng kính cho máy ME4, thiết kế chế tạo máy in số đáy bao, thiết kế chế tạo máy cắt dán bóng kính bao 3 khẩu độ khác nhau… làm lợi cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. Cá nhân tôi nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua các cấp, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Bằng lao động sáng tạo, Bằng khen của Chính phủ, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (giải thưởng tôn vinh những cá nhân có thành tích lao động xuất sắc trong toàn quốc)…

 

Học tập Bác phải thể hiện bằng hành động thực tiễn

(Kỹ sư xây dựng Nguyễn Tài Tùng, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1)

Việc triển khai thực  hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến lớn trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn công ty LILAMA 69-1. Với tư cách là đảng viên, Trưởng phòng Trung tâm thiết kế KHCN, tôi tâm niệm, việc học tập Bác phải thể hiện bằng hành động thực tiễn, gắn liền với hiệu quả lao động sản xuất. Vì vậy, tôi cùng cán bộ, công nhân viên trong phòng nghiêm túc chấp hành các quy định của công ty, xây dựng tác phong lao động nghiêm túc, khoa học, nền nếp. Đề cao hiệu quả lao động sản xuất, chúng tôi chú trọng nghiên cứu, tìm tòi ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động, giảm chi phí cho công ty. Năm 2008 vừa qua, công ty thi công công trình thuỷ điện Trung Thu. Địa hình cheo leo, hiểm trở, không thể đưa máy móc vào công trường. Khi đó chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra sáng kiến dùng máy tuốt lúa làm tời kéo máy khoan địa chất. Nhờ sáng kiến này, công ty đã bảo đảm thời gian thi công và tiết kiệm được nhiều chi phí. Chúng tôi rất vui mừng khi được cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp ghi nhận, biểu dương. Tuy nhiên, vui mừng hơn cả là mình đã đóng góp sức lực, trí tuệ một cách có ích. Thông qua các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chúng tôi thiết thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quan trọng hơn là hình thành tác phong làm việc hiện đại, góp phần xây dựng người cán bộ, đảng viên, công chức viên chức mẫu mực hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân nhân.

 

Thanh Hương - Bảo Anh

(Thực hiện)

 

Top