Công tác hòa giải ở cơ sở đã đóng góp nhất định trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề nảy sinh khác trong cuộc sống…

" /> Để làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 21/08/2009 - 08:43
Để làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở
 

Công tác hòa giải ở cơ sở đã đóng góp nhất định trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề nảy sinh khác trong cuộc sống…

Việc phát huy tốt công tác hòa giải từ các tổ hòa giải, ban hòa giải ở một số địa phương, đã giúp cho lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo cần phải giải quyết đúng quy trình từng cấp theo Luật Khiếu nại, Tố cáo giảm đáng kể; tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp theo đó giảm nhiều… Đồng thời, từ công tác hòa giải ban đầu đã góp phần cho nhiều vợ chồng, gia đình, họ tộc, láng giềng xóa đi sự bất đồng về lợi ích kinh tế, tinh thần và các mâu thuẫn khác…

 

Qua kinh nghiệm thực tế ở một số địa phương làm tốt công tác hòa giải từ cơ sở, trước hết là do cấp uỷ, chính quyền biết “tranh thủ” vận động những người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư, trưởng các tộc họ là người lớn tuổi, người có trình độ và lối sống mẫu mực của Hội NCT, CCB để tham gia các tổ hòa giải ở thôn, khu dân cư và ban hòa giải xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm đội ngũ những người trực tiếp làm công tác hòa giải, kịp thời động viên, khuyến khích họ tham gia một cách tự nguyện, không đòi hỏi lợi ích vật chất. Ngoài ra, còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn pháp luật tổ chức các cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”, cung cấp tài liệu, phổ biến pháp luật, các văn bản dưới luật cho đội ngũ làm công tác hòa giải như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình và nội dung văn bản có liên quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

 

Tuy nhiên, vẫn còn địa phương chưa phát huy đúng mức công tác hòa giải ở cơ sở. Trước hết, do địa phương thiếu sự quan tâm hoặc ngại khó khi tiến hành vận động, thuyết phục người tham gia công tác hòa giải. Thậm chí, có địa phương tổ chức các Tổ hòa giải, Ban hòa giải cho có hình thức, còn hiệu quả thì không cần thiết, khi tiến hành các bước hòa giải chỉ cần ghi chép biên bản hết sức cẩn thận, rồi kết luận “hòa giải không thành” rồi chuyển lên cấp thẩm quyền. Đối với những địa phương như thế, thì hệ quả tất yếu đem lại là sự bất ổn về an ninh trật tự, tình làng nghĩa xóm thiếu sự gắn kết, nội bộ gia đình mâu thuẫn…

 

Công tác hòa giải ở cơ sở có tầm quan trọng trong mỗi cộng đồng dân cư. Vì vậy, cấp uỷ, chính quyền cơ sở cần có nhận thức đúng đắn, đầy đủ công tác hòa giải, từ đó có những định hướng, biện pháp tích cực đối với công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, bồi dưỡng chuyên môn, bảo đảm ngân sách cho các ban hòa giải, tổ hòa giải của địa phương hoạt động hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Phạm Như Hùng

Top