Sau gần 3 năm triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Gia Bình đã đạt nhiều kết quả đáng kể, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong buổi gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện, phóng viên Báo Bắc Ninh đã ghi lại những tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm trong cách nghĩ, cách làm sáng tạo của các điển hình tiêu biểu.

" /> Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 13/08/2009 - 08:06
Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác
 

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Gia Bình đã đạt nhiều kết quả đáng kể, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong buổi gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện, phóng viên Báo Bắc Ninh đã ghi lại những tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm trong cách nghĩ, cách làm sáng tạo của các điển hình tiêu biểu.

Đảng viên phải nêu gương sáng cho quần chúng

(Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Cứu)

Thấm nhuần lời dạy của Bác, BCH Đảng bộ xã Đông Cứu luôn xác định: để tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng là phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện CVĐ, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động học tập và làm theo Bác bằng những nội dung được xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân thực sự được tăng cường, đầu tư cả bề rộng và chiều sâu. Đảng bộ đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ đến năm 2015, bao gồm cán bộ cấp uỷ xã, cán bộ chính quyền, đoàn thể, HTX dich vu seo vụ nông nghiệp, cán bộ thôn làng, đặc biệt quy hoạch người đứng đầu tổ chức, đây là những hạt nhân vô cùng quan trọng để quy tụ cả bộ máy vào cuộc tạo sự đồng thuận đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, ngang tầm nhiệm vụ, đúng tinh thần “Sửa đổi lối làm việc”, Đảng bộ luôn luôn chú trọng tới việc phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong chương trình hành động, không ai đứng ngoài cuộc, Đảng uỷ phụ trách phải chịu trách nhiệm trước Đảng về mọi vấn đề nảy sinh trên địa bàn phụ trách, có trách nhiệm cùng địa bàn giải quyết mọi vấn đề tồn tại; đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ, đổi mới việc ra Nghị quyết và Nghị quyết phải có tính khả thi, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trước hết, đảng viên phải nêu gương sáng cho quần chúng.

 

Phải làm tốt công tác tư tưởng đối với tổ chức Đảng

(Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Quỳnh Phú)

Những năm gần đây, UBKT Đảng uỷ xã Quỳnh Phú đã thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thông qua việc nghiên cứu, phân loại tố cáo, nắm bắt tình hình, thẩm tra, xác minh các nội dung tố cáo; kết luận nội dung đơn thư tố cáo, đúng hoặc sai, lỗi vi phạm của cán bộ đảng viên; phối kết hợp với các cơ quan chức năng trả lời đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền; phối hợp cùng với các cơ quan chức năng cấp trên trong thẩm tra xác minh các đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp; tham mưu đề xuất với Đảng uỷ về việc quyết định hình thức xử lý kỷ luật đảng viên và chỉ đạo tổ chức Đảng cấp dưới thi hành kỷ luật Đảng, đề xuất cấp trên hình thức xử lý kỷ luật theo thẩm quyền. Kết quả, tất cả các lỗi vi phạm khuyết điểm trên địa bàn đều tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật Đảng phù hợp. Thực hiện 100% các kết luận, quyết định sau kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Quỳnh Phú đã rút ra bài học kinh nghiệm là lỗi của cán bộ đảng viên vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, khách quan sẽ góp phần tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự ổn định chính trị ở cơ sở; Quá trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của UBKT Đảng cấp trên, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan, tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết luận giải quyết được thông báo đến Chi bộ và nhân dân trong địa bàn, thực hiện nghiêm túc các kết luận, giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là việc thu hồi về kinh tế, vật chất. Đặc biệt, phải làm tốt công tác tư tưởng đối với tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên vi phạm để họ tự nhận rõ khuyết điểm, có trách nhiệm sửa chữa, tiến bộ.

 

 Không ngại khó thì việc gì cũng sẽ thành

(Ông Lê Minh Xuyến, thị trấn Gia Bình)

Sau 22 năm liên tục phục vụ chiến đấu, giải phóng đất nước, trở về với đời thường, tôi đã hoà nhập với địa phương, tiếp tục lao động sản xuất, tham gia  bảo vệ an ninh, quốc phòng và nhiều hoạt động xã hội khác, góp phần xây dựng đời sống mới ở quê hương. Thấm nhuần lời dạy của Người “Đã là người Việt Nam thì phải có trách nhiệm với đất nước Việt Nam, ai biết việc gì làm việc nấy, cùng nhau chung tay, chung sức xây dựng nước nhà”. Vốn là chiến sỹ hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, phát huy khả năng đó, tôi luôn đi sâu học hỏi, tìm hiểu hoạt động, diễn biến của xã hội, từng bước đi của lực lượng quân sự để viết ra những tác phẩm có nội dung mang tính giáo dục thiết thực và hiệu quả cao. Những năm qua, tôi đã viết được 15 kịch ngắn, 2 hoạt cảnh chèo phục vụ các tổ chức xã hội như: Hội Nông dân, Công an, Dân số… các tác phẩm đó đều được đánh giá cao về kết cấu, nội dung và được khen thưởng. Đặc biệt, với lực lượng quân sự huyện Gia Bình tôi đã viết được 5 kịch ngắn như: “Trước ngày nhập ngũ”, “Bố của tôi”, “Một buổi thăm con”, “Một tình huống xảy ra ngoài dự kiến”, “Thôn Bờ diễn tập”. Cả 5/5 kịch ngắn được giải A trong các kỳ liên hoan nghệ thuật quần chúng, lực lượng quân sự tỉnh; 4/5 vở tham gia Quân khu đều được Huy chương Vàng, 1 vở “Trước ngày nhập ngũ” được huy chương Vàng hội diễn toàn quân năm 2004. Từ những thành quả đó, tôi đã nhận thức sâu sắc rằng không ngại khó thì việc gì cũng sẽ thành. Bản thân luôn phải nêu cao tinh thần tích cực, say mê với chuyên môn, nghiệp vụ và đặt  mình vào cuộc, vào bối cảnh thực tế để tìm hướng giải quyết vấn đề cho hợp tình, hợp lý, có tính giáo dục, thuyết phục cao.

 

Đẩy mạnh phát triển cây vụ đông

(Ông Phan Đình Khanh, Chủ tịch UBND xã Nhân Thắng)

Phát huy tốt truyền thống quê hương anh hùng, những năm qua xã Nhân Thắng đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhất là sản xuất cây màu vụ đông, nâng cao hiệu quả kinh tế. Để tạo cho sự phát triển bền vững, thấm nhuần lời Bác dạy: “Cán bộ Đảng và chính quyền đều hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm”, Đảng uỷ, UBND xã đã ra chính sách kích cầu bằng cách trợ giá giống cho nông dân, hỗ trợ công làm đất, chuyển giao KHKT, đưa các giống có giá trị kinh tế cao vào canh tác. Kết quả, diện tích cây vụ đông tăng từ 160 ha (năm 2006) lên 220 ha (năm 2008), cây chủ lực là đậu tương và bí đỏ. Sản phẩm được các công ty và doanh nghiệp tư nhân mua ngay tại chỗ. Ngoài ra, sản phẩm phụ của cây vụ đông đã giúp cho việc cải tạo đất thuận lợi, giảm chi phí thâm canh cho vụ chiêm xuân năm sau. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp tích cực đã tạo ra niềm tin tưởng cho nông dân yên tâm mở rộng sản xuất. Giá trị thu nhập bình quân trên diện tích canh tác hàng năm đều tăng, năm 2008 đạt 63,5 triệu đồng/ha. Đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, hệ thống cơ sở hạ tầng ở địa phương ngày càng hoàn thiện hơn. Có được những kết quả đó là do chính quyền địa phương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, lấy phê và tự phê để giúp nhau tiến bộ. Công khai dân chủ các công việc, phát huy quyền làm chủ của mọi người, tạo sự đồng thuận nhất trí trong Đảng, trong dân.

 

Giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

(Ông Phạm Công Quý, Trưởng Công an xã Thái Bảo)

Trước đây, xã Thái Bảo là một trong những địa phương nhức nhối về tình trạng buôn bán ma tuý của huyện Gia Bình. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, Ban lãnh đạo, cán bộ Công an xã đã không ngại khó khăn, gian khổ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng linh hoạt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vào công tác chiếu đấu. Khi đối diện với kẻ phạm tội, nhất là các đối tượng manh động, liều lĩnh, mỗi cá nhân trong đơn vị luôn giữ vững lập trường kiên định, kiên quyết, khôn khéo, dũng cảm truy đuổi đến cùng. Vì vậy, 3 năm qua, Công an xã bắt giữ được 5 vụ, với 6 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý; gọi hỏi, răn đe 156 lượt đối tượng. Các đối tượng đều bị xử lý nghiêm khắc theo đúng luật định. Bên cạnh đó, đơn vị đưa hàng chục đối tượng đi cai nghiện tập trung và tại cộng đồng, gia đình; cảm hoá nhiều đối tượng lầm lỗi trở về gia đình hoà nhập với cộng đồng, có cuộc sống ổn định và phát triển… Do quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm nên tệ nạn ma tuý ở địa phương hiện nay giảm đáng kể, tình hình an ninh chính trị có nhiều tiến bộ, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

 Thi đua dạy tốt, học tốt

(Ông Nguyễn Văn Mùi, trường THCS Lê Văn Thịnh)

Năm 2004, tôi được phân công giảng dạy tại trường THCS Lê Văn Thịnh và đảm nhiệm công việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm rất nặng nề với bản thân, bởi tôi chỉ có kinh nghiệm trong 3 năm công tác. Được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy, cô giáo đi trước cũng như Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là thấu hiểu lời nói của Người với ngành giáo dục: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, nên tôi đã cố gắng học hỏi, bồi dưỡng kiến thức, từng bước nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “2 không” do ngành giáo dục phát động, bản thân luôn gương mẫu trong sinh hoạt, chấp hành tốt cương lĩnh, điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động sưu tầm các tài liệu, có biện pháp thích hợp nhằm phát huy tối đa khả năng tích cực, chủ động của học sinh trên lớp. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên tham gia các phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp; đối với học sinh, phát động các cuộc thi đua giữa các tổ và cá nhân theo từng tuần, từng tháng, nhờ vậy các em luôn phấn khởi, hào hứng trong học tập, rèn luyện. Kết quả, nhiều năm liền tôi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được Sở Giáo dục- Đào tạo chứng nhận đạt giải A có sáng kiến viết về đề tài đổi mới phương pháp dạy học, liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

Lưu Hằng - Minh Phương

 

Top