Đoàn cán bộ quân sự Quân khu do Trung tướng Dương Công Sửu, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu I làm trưởng đoàn đã về kiểm tra kết quả thực hiện công tác GDQP-AN tỉnh Bắc Ninh năm 2008 và quý I năm 2009.

" /> Kiểm tra kết quả thực hiện công tác GDQP - AN tỉnh Bắc Ninh năm 2008 và quý I năm 2009
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 28/05/2009 - 08:27
Kiểm tra kết quả thực hiện công tác GDQP - AN tỉnh Bắc Ninh năm 2008 và quý I năm 2009
 

Đoàn cán bộ quân sự Quân khu do Trung tướng Dương Công Sửu, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu I làm trưởng đoàn đã về kiểm tra kết quả thực hiện công tác GDQP-AN tỉnh Bắc Ninh năm 2008 và quý I năm 2009.

Đây là đợt kiểm tra với quy mô toàn diện. Nội dung kiểm tra: hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng GDQP-AN tỉnh, huyện; Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) cấp xã kiêm công tác GDQP-AN và các trường THPT, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn theo Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Nghị định 116 của Chính phủ. Kết quả tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn, kế hoạch năm 2008-2009. Đặc biệt kiểm tra nhận thức đối với các thành viên Hội đồng về công tác GDQP-AN cấp huyện, cấp xã, Ban giám hiệu các trường.

 

Tại huyện Thuận Thành, đoàn nghe Hội đồng GDQP-AN huyện, thị trấn Hồ, báo cáo kết quả thực hiện công tác GDQP-AN năm 2008 và quý I năm 2009. Bước tiếp theo đoàn chia làm hai khu vực cấp huyện, cấp xã để kiểm tra viết nhận thức thực chất đối với từng thành viên trong Hội đồng GDQP-AN, kết hợp kiểm tra toàn bộ hệ thống văn bản chỉ đạo từ TW đến cơ sở, vật chất mô hình học cụ huấn luyện có liên quan. Đối với học sinh, sinh viên trong các nhà trường, đoàn kiểm tra nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ, tháo lắp thông thường và bắn súng CKC cho học sinh trường Trung cấp Y Bắc Ninh.

 

Qua kiểm tra đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội đồng GDQP-AN tỉnh, huyện Thuận Thành và các đơn vị tham gia kiểm tra quân đúng, đủ thành phần với tinh thần trách nhiệm cao, cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Nghị định số 116 của Chính phủ và các văn bản, chỉ thị từ TW đến các cơ sở. Chủ tịch UBND các cấp ban hành đầy đủ quy chế, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2008-2011 về GDQP-AN ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã.

 

Thông qua kiểm tra giúp Hội đồng GDQP-AN Quân khu đánh giá thực chất ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GDQP-AN của Hội đồng GDQP-AN cấp tỉnh, huyện, xã, Ban giám hiệu các trường THPT, THCN, DN, Cao đẳng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện. Từ thực tế trên đoàn kiểm tra đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành chức năng như Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài PT-TH tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó tiếp tục chỉ đạo công tác GDQP-AN, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Nghị định số 116 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về công tác GDQP-AN của TW, của Quân khu và của tỉnh làm cơ sở cho Hội đồng GDQP-AN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

 

Lê Kham

Bộ CHQS tỉnh

 

Top