Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, cho bạn bè khắp năm châu bản Di chúc lịch sử vô cùng quý giá. Nhìn lại 40 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, chúng ta đều thấy những điều Bác viết trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị, đó là những điều mà Đảng và nhân dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện.

" /> Giữ vững và nâng cao phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 07/04/2009 - 08:23
Giữ vững và nâng cao phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, cho bạn bè khắp năm châu bản Di chúc lịch sử vô cùng quý giá. Nhìn lại 40 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, chúng ta đều thấy những điều Bác viết trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị, đó là những điều mà Đảng và nhân dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện.

Mỗi lần đọc lại Di chúc, chúng ta thấy như Bác vẫn đang động viên, nhắc nhở chúng ta phải làm tốt hơn những nhiệm vụ trước mắt, vượt qua mọi thử thách, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm để không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Đặc biệt, đối với người cán bộ, đảng viên của  Đảng, để hoàn thành tốt vai trò góp phần xây dựng Đảng “trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo” theo tâm nguyện của Bác, thì việc giữ vững và nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay càng trở nên hết sức quan trọng.

 

Ở mọi thời kỳ cách mạng, đảng viên phải có đủ phẩm chất và năng lực, tức là đủ đức và tài. Đức và tài là hai mặt cơ bản, hòa quyện nhau, tạo nên chất lượng, tư cách của cán bộ, đảng viên, trong đó đức là “gốc”, “là nền tảng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ… Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”, và “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra một cách sâu sắc tính chất và ý nghĩa to lớn của việc trau dồi đạo đức cách mạng “Chúng ta, tất cả những đảng viên, đoàn viên, tất cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng cần phải quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân…”.

 

Đối với tổ chức đảng trong giai đoạn hiện nay, cần đặc biệt tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị. Tổ chức giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

 

Để có được phẩm chất đạo đức cao quý của người cán bộ, đảng viên suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân là hết sức vẻ vang, nhưng cũng cực kỳ gian khổ, đầy khó khăn, thử thách mà mỗi chúng ta phải vượt qua trong quá trình phát triển không ngừng của thực tiễn cách mạng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải những điều gì xa lạ mà từ những việc nhỏ vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ quanh mỗi chúng ta; những tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, những ham muốn vật chất tầm thường, những tính toán thiệt hơn… đang diễn ra trong mỗi cán bộ, đảng viên, những nghịch lý của cuộc sống, những đấu tranh dằn vặt để chiến thắng chính mình không hề dễ. Có một câu châm ngôn đã viết: Kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là bản thân mình. Chỉ khi nào việc làm theo những điều Bác dặn trở nên nhẹ nhàng, gần gũi không thể thiếu đối với mọi người như cơm ăn, nước uống hàng ngày chứ không phải vì bất cứ cái gì khác thì khi đó Di chúc của Bác mới thực sự đi vào cuộc sống. Mỗi lời nói, việc làm của Người là tấm gương trong sáng, mẫu mực của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ ra cho chúng ta con đường có tính quy luật để trau dồi đạo đức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó phải từ đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và hoàn thiện. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

 

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

 

Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu và suy ngẫm về những tư tưởng cơ bản trong Di chúc, nhất là tư tưởng về rèn luyện phẩm chất, đạo đức càng thấy rõ ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 

Thượng tá Phạm Hồng Thắng

Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị

Top