Năm 2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện việc kiểm tra giảng dạy môn học chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức ở các trường trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các đơn vị tiến hành tự kiểm tra trong tháng 4, 5-2008.

" /> Hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 31/10/2008 - 08:13
Hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị
 

Năm 2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện việc kiểm tra giảng dạy môn học chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức ở các trường trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các đơn vị tiến hành tự kiểm tra trong tháng 4, 5-2008.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy kiểm tra 40 trường (Bắc Ninh 15 trường; Gia Bình 4 trường; Lương Tài 6 trường; Quế Võ 4 trường; Từ Sơn 3 trường; Thuận Thành 5 trường; Tiên Du 3 trường) và dự 45 giờ dạy học giáo dục công dân của các trường. Nhìn chung, chất lượng các giờ dạy bảo đảm yêu cầu về phương hướng giảng dạy và nội dung chính trị, tư tưởng; một số hạn chế, tồn tại được kiến nghị đến các trường để công tác giảng dạy bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức ở các bậc học trong tỉnh bảo đảm có hiệu quả cho những năm tiếp theo.

 

Thực hiện kế hoạch năm 2008, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm BDCT cấp huyện và Ban Tuyên giáo Đảng ủy trực thuộc đã bám sát kế hoạch mở lớp theo đúng tiến độ của tỉnh. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ duy trì 10 lớp Trung cấp LLCT, khai giảng lớp cao cấp LLCT hành chính khóa 4 với 116 học viên và quản lý các lớp tin học văn phòng, đại học quản lý đất đai, bồi dưỡng công an xã, kế toán trưởng... Các Trung tâm BDCT cấp huyện 9 tháng qua mở 164 lớp với 20.793 học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT.

 

9 tháng qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu giúp cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đạt 82% so với kế hoạch đầu năm đề ra, vượt 8 lớp so với cùng kỳ năm 2007; trong đó Gia Bình đạt 110% (vượt 10%), Quế Võ 94%, Lương Tài 90,5%, Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng 90%... Công tác thông tin thời sự được các đơn vị tiếp tục duy trì có nền nếp, thực hiện chế độ thông tin thời sự, chính sách theo đúng kế hoạch của tỉnh. Ngoài ra các đơn vị còn mở các lớp nghiên cứu học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X); các chuyên đề về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tỷ lệ cán bộ tham gia đạt kết quả cao trên 90%; công tác đầu tư cơ sở vật chất được chú trọng, cơ bản các Trung tâm BDCT có máy tính kết nối Internet, do đó khai thác kịp thời các thông tin nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT.

 

Những kết quả trên đã khẳng định hiệu quả hoạt động công tác giáo dục LLCT của tỉnh là tiền đề cho trong những năm tiếp theo, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra.

 

Vân Anh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Top