Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng qua được các cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có nhiều chuyển biến  tích cực thiết thực. Các đơn vị đã bám sát vào chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để hướng dẫn thực hiện các nội dung Cuộc vận động năm 2008; về triển khai nghiên cứu học tập 2 chuyên đề các đơn vị đã xây dựng lịch học tập cụ thể để chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện, mặc dù đợt triển khai học tập các chuyên đề Cuộc vận động gắn cùng đợt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) nhưng các đơn vị đều dành thời gian từ 1 đến 2 buổi mở các lớp nghiên cứu học tập các chuyên đề Cuộc vận động.

" /> Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 14/08/2008 - 09:35
Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm
 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng qua được các cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có nhiều chuyển biến  tích cực thiết thực. Các đơn vị đã bám sát vào chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để hướng dẫn thực hiện các nội dung Cuộc vận động năm 2008; về triển khai nghiên cứu học tập 2 chuyên đề các đơn vị đã xây dựng lịch học tập cụ thể để chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện, mặc dù đợt triển khai học tập các chuyên đề Cuộc vận động gắn cùng đợt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) nhưng các đơn vị đều dành thời gian từ 1 đến 2 buổi mở các lớp nghiên cứu học tập các chuyên đề Cuộc vận động.

Đến ngày 30-5-2008 toàn tỉnh mở được 314 lớp nghiên cứu học tập 2 chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; trong đó 128 lớp cho cán bộ, đảng viên xã, phường, thị trấn; 145 lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các chi, đảng bộ cơ quan; 41 lớp cho chi bộ cơ quan xã và quần chúng; tỷ lệ đảng viên các xã, phường, thị trấn tham dự học đạt bình quân trong tỉnh là 85,01%; khối chi, đảng bộ cơ quan đạt bình quân 91,63%. Các đơn vị có tỷ lệ đảng viên tham dự cao như Đảng bộ thành phố Bắc Ninh 97%; Lương Tài 92,5%; Gia Bình 91,6%; Từ Sơn 91%; Công an tỉnh 96,83%; Quân sự tỉnh 98,2%... Nhiều xã, phường, thị trấn tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ như Đảng bộ Thuận Thành, Tiên Du, Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, Lương Tài, Yên Phong. Các chi, đảng bộ khối cơ quan triển khai học tập cả 2 chuyên đề; thời gian triển khai học tập chuyên đề đều được bố trí đúng theo chỉ đạo của tỉnh. Đảng bộ huyện Yên Phong sáng tạo gắn đợt học tập các chuyên đề với phát động các đơn vị xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi tổ chức xong các lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các xã, phường, thị trấn còn mở các lớp học tập chuyên đề cho lãnh đạo đoàn thể, quần chúng các thôn, khu phố. Toàn tỉnh đã có 6.458 quần chúng được học tập, tỷ lệ bình quân đạt 88,5% so với số quần chúng được mời học. Các bước tiếp theo Cuộc vận động được các đơn vị triển khai nghiêm túc như: viết thu hoạch cá nhân, thông qua thu hoạch cá nhân, chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị thông qua chương trình thực hiện.

 

Nhìn chung chất lượng học tập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ bản được bảo đảm, có ý thức nghiên cứu học tập nội dung các chuyên đề, để vận dụng viết thu hoạch kiểm điểm đánh giá việc thực hiện của cá nhân và đề ra phương hướng thực hiện cho thời gian tới. Các địa phương, đơn vị đều gắn nội dung Cuộc vận động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác, kế hoạch của ngành, địa phương, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu thực hiện Cuộc vận động. Công tác tuyên truyền cho cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, nhất là tuyên truyền những nội dung 2 chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ được duy trì thường xuyên, liên tục trên hệ thống thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; qua các buổi giao lưu, tọa đàm, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số đoàn thể nhân dân và cơ quan, đơn vị nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2008), tiêu biểu như Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn tổng kết trao thưởng Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Ninh”... đã tạo sự lan tỏa rộng đến với quần chúng nhân dân. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh ở các cơ quan, đơn vị đều gắn với thực hiện các quy định, quy chế thực hiện của chi bộ, cơ quan tạo sự thống nhất trong toàn cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra giám sát được Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra ở 4 chi, đảng bộ cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử cán bộ, chuyên viên trực tiếp dự và triển khai học tập các chuyên đề ở các đơn vị 65 buổi; kiểm tra khảo sát việc thực hiện Cuộc vận động 6 tháng đầu năm vào đợt khảo sát đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2008.

 

Tuy nhiên còn một số tồn tại như: Một số đơn vị do nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung chuyên đề Cuộc vận động nên trong chỉ đạo vẫn chưa thực sự tập trung, có đơn vị vẫn coi việc học tập chuyên đề như đợt nghiên cứu nghị quyết. Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa sâu, rộng, do đó việc cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị dự học tập tỷ lệ còn thấp. Một số đơn vị chưa thực sự gắn thực hiện nội dung Cuộc vận động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Nhận thức được nâng lên nhưng chuyển biến về hành động làm theo tấm gương đạo đức của Bác còn chậm, chưa rõ nét trong giải quyết công việc hàng ngày, trong từng lĩnh vực được phụ trách để phục vụ nhân dân. Các địa phương, đơn vị thực hiện các quyết định, kết luận sau kiểm tra, thanh tra kết quả còn thấp...

 

Phải khẳng định rằng qua kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động 6 tháng qua nhất là học tập, tuyên truyền các chuyên đề Cuộc vận động năm 2008 bước đầu đã có tác dụng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và “Sửa đổi lối làm việc”. Về hành động đã có một số chuyển biến trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận dụng các nội dung trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ vào thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, duy trì kỷ cương, nền nếp trong các cơ quan, nhất là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu quả trong thời gian làm việc của công chức, viên chức và tinh thần phục  vụ nhân dân. Cuộc vận động tiếp tục đáp ứng được niềm mong đợi của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần lớn cho việc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh ở các địa phương, đơn vị.

 

Nguyễn Công Hảo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Top