Ngày 12-8, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5-6-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. Đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì.  Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Nhân Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và doanh nghiệp tiêu biểu dự họp.

" /> Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 13/08/2008 - 07:25
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
 

Ngày 12-8, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5-6-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. Đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì.  Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Nhân Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và doanh nghiệp tiêu biểu dự họp.

Hội nghị đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ của Chỉ thị 22 của Ban Bí thư; nghe báo cáo thực trạng lao động, việc làm và tình hình công nhân lao động trong các khu công nghiệp; thảo luận đóng góp vào dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng.

 

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn-Sỹ nhấn mạnh để thực hiện tốt Chỉ thị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cần: Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khoá X) về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH; Tổng kết thực hiện Chỉ thị 07 ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về lao động. Tổ chức công đoàn tăng cường vai trò, trách nhiệm, là cầu nối xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa người lao động và người sử dụng lao động. Yêu cầu các ngành, đoàn thể, địa phương trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh cụ thể hoá thành những việc làm thiết thực, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

 

N.P

Top